Forskning

På Center for Læseforskning forsker vi i alt, hvad der har med læse- og stavefærdigheder at gøre. Her på siden kan nu læse nærmere om vores igangværende og tidligere projekter.

Igangværende projekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttede projekter 

Dansk skriftsprog

  • Center for Læseforskning har udviklet søgefunktionen Bogstavlyd der giver mulighed for at undersøge forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk. Hvilke bogstaver svarer til hvilke lyde – og hvor ofte? Bogstavlyd henvender sig til sprogforskere, dansklærere og andre med interesse for dansk sprog.

Børn, indskoling

  • Identifikation af læsevanskeligheder blandt grønlandske elever i 1.-3. klasse. Projektet udvikler og afprøver testredskaber der skal gøre det muligt at følge udviklingen af skriftsproglige færdigheder blandt grønlandske elever i indskolingen og at identificere elever med mulig ordblindhed. Projektet er ledet af Uddannelsesstyrelsen i Nuuk og løber foreløbig frem til efteråret 2020. Mads Poulsen og Holger Juul er tilknyttet projektet som konsulenter.
  • Development of speed in reading ("stjerneprojekt") Finansieret af Københavns Universitet, program of excellence. Forsker: Center for Læseforskning.

3. - 6. klasse

7. - 10. klasse

Unge og voksne

Voksne