Projekt MELFO

Mobil e-Læring for Ordblinde

Formålet med projekt MELFO er at udvikle et hjælpemiddel og mobil e-læring til læsesvage og ordblinde til en håndholdt computer (PDA).

De læsesvage og ordblinde vil med PDA’en kunne få umiddelbar hjælp til læsning i enhver situation. PDA’en kan tage billeder af tekster (skilte, instruktioner el.lign.) og disse tekster kan derefter blive læst højt for brugeren ved hjælp af talesyntese. Der vil blive arbejdet med at lave en ikonisk baseret brugergrænseflade således at programmerne ikke kræver læsekundskaber.  

Center for Læseforskning udvikler i samarbejde med Center for Sprogteknologi og Film- og Medievidenskab en e-læringskomponent med morfembaseret læsetræning og hjælp til styrkelse af det faglige ordforråd. Endvidere vil der blive set på hvordan computerspil og visualisering kan indgå og lette læsetræningen.

Der skal testes for hjælpemiddelets (oplæsningskomponentens) umiddelbare effekt ved læsningen af faglige tekster. Derudover testes effekten af den morfologisk baserede undervisning sammenlignet med den traditionelle voksne læseundervisning.

I første fase af projektet målrettes den kombinerede læsehjælp og e-læring mod byggebranchen. Et vigtigt kriterium i MELFO-projektet er dog at gøre det muligt - i et mere langsigtet perspektiv - at kunne genbruge de opnåede resultater og erfaringer således at de kan genanvendes inden for andre brancher og sprog.

Læs mere om MELFO-projektet på http://melfo.hum.ku.dk/.