Om Center for Læseforskning

Illustration: Malene Hald Design & Illustration, www.malenehald.dk
Illustration: Malene Hald Design & Illustration, www.malenehald.dk

Vi forsker i alt, hvad der har med læse- og stavefærdigheder at gøre.

Vi har stor erfaring med design af undersøgelser og testmaterialer og trækker på viden om sprogvidenskab, kognition, pædagogik, sociologi og statistik.

Vi beskæftiger os bl.a. med

  • Forudsætninger for udvikling af gode læsefærdigheder
  • Årsager til læsevanskeligheder
  • Effekten af undervisning og andre støttetiltag
  • Forhold ved skriftsproget, der kan volde vanskeligheder – fx de særlige udfordringer i dansk ortografi
  • Testmaterialers pålidelighed og gyldighed

Centeret blev oprettet i 1998 på en særbevilling fra Forskningsministeriet og er i dag forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (Københavns Universitet).

Vi samarbejder bredt – internationalt blandt andet med forskere fra Paris, Brighton, Leeds, Lancaster, Oslo, Stavanger, Padova, Hong Kong og Taiwan, og i Danmark blandt andet med Københavns Professionshøjskole (Nationalt Videncenter for Læsning) og VIVE.

Vi har bl.a. gennemført projekter for Børne- og Undervisningsministeriet, TrygFonden, A.P. Møller Fonden, Københavns Universitets Program of Excellence, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danmarks Frie Forskningsfond og Egmont Fonden,

Vi formidler både i anerkendte internationale fagtidsskrifter og i bøger og tidsskrifter for et bredere publikum. Se vores side med publikationer

Vi underviser desuden i læsning og læsevanskeligheder på Københavns Universitets uddannelse i audiologopædi, ligesom vi også af og til leverer foredrag, kurser og rådgivning ud af huset.