Om Center for Læseforskning

Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning. Dette formål opfyldes ved 

  • at gennemføre både grundforskning og anvendt forskning i læsning og stavning og vanskeligheder med disse funktioner. Især har forskningen en forpligtelse over for danske forhold, som betinges af vores kultur, især sprog, ortografi og undervisnings- og uddannelsessystem; og forskningen skal rette sig mod børn (fra indskolingen), unge (fra 6. klasse) og voksne,
  • at samarbejde om denne forskning med danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, bl.a. igennem netværksaktivitet (mellem danske institutioner, i EU og i nordisk samarbejde) samt
  • at bidrage til kandidatuddannelse, efteruddannelse og forskeruddannelse i læsning.
Illustration: Malene Hald Design & Illustration, www.malenehald.dk
Illustration: Malene Hald Design & Illustration, www.malenehald.dk

Centeret er oprettet på en særbevilling fra Forskningsministeriet fra maj 1998. Bevillingen administreres af Statens Humanistiske Forskningsråd og Københavns Universitet.  Desuden støttes centeret af Det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet og der er opnået projektbevillinger fra bl.a. Ministeriet for Børn og Undervisning, Tryg fonden, Københavns Universitets program of excellence, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Centeret er forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.