Illustration: Malene Hald Design og Illustration, www.malenehald.dk

Center for Læseforskning er forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.
Centeret er oprettet på en særbevilling fra Forskningsministeriet fra maj 1998 og har siden opnået projektbevillinger fra bl.a. Ministeriet for Børn og Undervisning, TrygFonden, Københavns Universitets program of excellence og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Læs mere om Center for Læseforskning.

Publikationer

På denne hjemmeside findes rapporter og bøger i fuldtekst, fx den store læsebogsundersøgelse. 

Se under Udgivelser

Bogstavlyd

Center for Læseforskning har udviklet søgefunktionen Bogstavlyd der giver mulighed for at undersøge forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk. Hvilke bogstaver svarer til hvilke lyde – og hvor ofte? Bogstavlyd henvender sig til sprogforskere, dansklærere og andre med interesse for dansk sprog.

Dansk læseforskning

Hjemmesiden holdes løbende opdateret med aktuel dansk læseforskning.

Læs om Center for Læseforsknings projekter.

Testmateriale

Center for Læseforskning udvikler bl.a. test af læsning, stavning og ordforråd. Nogle af testene er tilgængelige på siden og kan benyttes frit.
Læs mere på testsiden.