Om ordblindhed

Ordblindhed (dysleksi) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på vanskeligheder med at forbinde bogstaver og bogstavfølger med sproglyde og lydfølger.

Det er ikke centerets hovedopgave at forske i ordblindhed (dysleksi). Men vi har i tidligere forskningsprojekter beskæftiget os indgående med dysleksi, og vi vil fortsat lægge noget arbejde i at udforske især de sproglige årsager til dysleksi. Vi har udgivet letlæste introduktioner om ordblindhed, se nedenfor.

Oplysning

Oplysning om ordblindhed kan man få på denne hjemmeside: www.ordblindhed.dk.

Man kan også spørge hos Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark,
tlf.: 36 75 10 88

Læs om ordblindhed

Man kan fx læse om ordblindhed her:

Elbro, C. (1998, marts). Når historien hele tiden går i stå. Samvirke. 96-104.

Elbro, C. (1996). Læs her! - om utilstrækkelige læsefærdigheder. København: Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (1996). Kan man forudsige ordblindhed? Mål & Mæle, 19(2), 16-25.

Elbro, C. (1998). Ordblindhed. Den Store Danske Encyklopædi.

Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. In L. Pøhler (Ed.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (pp. 11-21). København: Landsforeningen af Læsepædagoger.

Elbro, C. (2019). Dysleksi. Patienthåndbogen. Tilgængelig på Sundhed.dk.

Gellert, A. S., Poulsen, M., & Elbro, C. (2018). Ordblindhed. Samfundsøkonomen, (1), 22-24.

Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (1997). Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen? Mål & Mæle, 20 (4), 22-30.

Høien, T. & Lundberg, I. (1993). Dysleksi. Herning: Special-Pædagogisk Forlag. (Findes også i en nyere udgave på norsk fra Gyldendal Ad notam).