Publikationer af Center for Læseforsknings medarbejdere

Undervejs

Gellert, A. S. & Elbro, C. (under review). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties at the end of Grade 1.

2020

Juul, H. (2020). Morfemprincippets vildveje. Mål & Mæle, 41(1), 24-29. 

Gellert, A. S., Arnbak, E., Wischmann, S., & Elbro, C. (in press). Morphological intervention for students with limited vocabulary knowledge: Short- and long-term transfer effects. Reading Research Quarterly.

Daugaard, H. T., Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (under udg.). Context clue types and their prevalence in texts for Danish 3rd and 4th graders. Language and Education.

Juul, H. (2020) Om effekten af at undervise i stavning. Forskerklumme, Nationalt Videncenter for Læsning (netpublikation).

2016

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Nielsen, A.-M. V. (2016). Boosting orthographic learning during independent reading (in press). Reading Research Quarterly.

Nielsen, A.-M. V. (2016). Knowledge of conditional spelling patterns supports word spelling among Danish fifth graders. Journal of Research in Reading. Advance online publication. doi: 10.1111/1467-9817.12067

2015

Daugaard, H. T. (2015). Tekster er fyldt med huller. Mål og Mæle, 36(4), 26-31.

Elbro, C., & Poulsen, M. (2015). Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzel.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2015). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities (online before print). doi: 10.1177/0022219415609185.

Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.

Gellert, A. S. (2015). DOT – en dynamisk ordblindetest med perspektiver. Mål & Mæle, 36(4), 21-25.

Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2015). Predictors of early versus later spelling development in Danish. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. Advance online publication. doi: 10.1007/s11145-015-9591-y

Poulsen, M. & Jensen, S. T. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af iPad-appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse. Rekvireret af Undervisningsministeriet.

Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2015). Multiple mediation analysis of the relationship between rapid naming and reading. Journal of Research in Reading, 38(2), 124-140. doi:10.1111/j.1467-9817.2012.01547.x

Oakhill, J., Cain, K., & Elbro, C.  (2015). Læseforståelse – indsigt og undervisning. København: Hans Reitzels forlag.

2014

Elbro, C. (2014). Flere forudsætninger for læseudvikling. Læsepædagogen, 62(6), 20-25.

Elbro, C. (2014). Læsning og læseundervisning (3 udg.). København: Hans Reitzel.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.

Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time?  Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310.

Juul, H. (2014). Sprogets genskabelse. Mål og Mæle, 36. årgang, nr. 2, side 21-26

Juul, H. (2014). Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab. Dansk Audiologopædi, 50. årgang, nr. 4, side 4-13. Artiklen er også publiceret i Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr. 1/2015, s. 16-25.

Juul, H., Poulsen, M., & Elbro, C. (2014). Separating speed from accuracy in beginning reading development. Journal of Educational Psychology. Advance online publication.

Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H. & Elbro, C. (2014). Teknisk Rapport om Ordblindetesten. Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet. Tilgængelig på https://ordblindetest.nu/vejleder/.

Nielsen, A-M. V. (2014). Ortografiske færdigheder og den tidlige læseudvikling. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51, 66-84.

Oakhill, J., Cain, K., & Elbro, C. (2014). Understanding and Teaching Reading Comprehension. A Handbook. London: Routledge.

Poulsen, M., & Jensen, S. T. (2014). Development and test of an iPad-based material to support introductory reading instruction. I S. Panzavolta, P. Lotti, & K. Engelhardt (red.), Tablet Computers and Learners with Special Educational Needs: SENnet Project Thematic Report No. 3. (s. 36-37). European Schoolnet.

Thøger, S. & Juul, H. (2014). Ordblinde renovations- og flyttearbejdere på efteruddannelse: stavning og anvendelse af it. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 70, side 26-30.

2013

Daugaard, H.T. & Elbro, C. (2013). Inferensundervisning med grafiske modeller. En effektundersøgelse i specialundervisningen og på skolens 7. klassetrin. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Undervisningsministeriet.

Elbro, C., & Buch-Iversen, I. (2013). Activation of background knowledge for inference making: Effects on reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(6), 435-452.

Elbro, C., & Farø, K. (2013). Tegnsætning med mening. Mål og Mæle, 36(1), 17-23.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? Learning and Individual Differences, 26, 1-8.

Gellert, A. S. (2013). Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Dansk Audiologopædi, 49(1), 13-16.

Gellert, A. S. (2013). Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder - en ny langtidsundersøgelse. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 68, 4-6.

Juul, H. & Møller, L. (2013). Skriftsproglig udvikling - et nyt læseprøvesystem. Læsepædagogen, 61. årgang, nr. 4.

Poulsen, M., & Elbro, C. (2013). What’s in a name depends on the type of name: The relationships between semantic and phonological access, reading fluency and reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(4), 303-314. doi:10.1080/10888438.2012.692743

Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2013). Multiple mediation analysis of the relationship between rapid naming and reading. Journal of Research in Reading. DOI: 10.1111/j.1467-9817.2012.01547.x.

2012

Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. In L. Pøhler (Ed.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (pp. 11-21). København: Landsforeningen af Læsepædagoger.

Elbro, C. (2012). Læseundervisning - teorier og indsigt. In J. Rasmussen (Ed.), Pædagogiske teorier (5 ed., pp. 265-276). (5. udg.) Værløse: Billesø og Baltzer.

Elbro, C., Daugaard, H. T., & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? - A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.

Elbro, C., de Jong, P. F., Houter, D., & Nielsen, A.-M. V. (2012). From spelling pronunciation to lexical access: A second step in word decoding? Scientific Studies of Reading, 16(4), 341-359.

Gellert, A. S. (2012). Experimental measures of reading and vocabulary. Københavns Universitet: Det Humanistiske Fakultet. (Ph.d.-afhandling)

Juul, H. (2012). Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Viden om Læsning, nr. 11, side 43-48. (pdf)

Juul, H. (2012). Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn. Danske Talesprog, 12, side 96-109. (pdf)

Nielsen, A. V., & Poulsen, M. (2012). Hvad kan man bruge læsescreening til - og hvornår? Læsepædagogen, (4), 4-8.

Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2012). Frilæsning i 1. klasse – effekt på ordlæsning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 1/2012, side 12-27.

2011

Daugaard, H. T., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (45 sider)

Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). En dynamisk ordblindetest: [s] – [a] …[sa]! Logos, 63, 35-37.

Elbro, C. (2011). Evidens fra praksis. Dansk Audiologopædi, 47(2), 4-8.

Elbro, C. (2011). Ordblindhed på kinesisk. Mål og Mæle, 34(2), 13-17.

Elbro, C., Dalby, M., & Maarbjerg, S. (2011). Language learning impairments. A 30-year follow-up of language impaired children with and without psychiatric, neurological and cognitive difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 46(4), 437-448.

Gellert, A. S. (2011). Dynamisk testning. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, 63, 31-34.

Juul, H. (2011). Fuldstændig fantastisk? Nyt om Ordblindhed. Temanummer, juni 2011, side 19-24. (pdf)

Juul, H. (2011). Læseudvikling – dag for dag. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 63, side 15-18. (pdf)

Juul, H. (2011). Unge ordblindes udbytte af et ordforslagsprogram. Læsepædagogen. 59. årgang, nr. 1, side 4-9.

Poulsen, M. (2011). Do dyslexics have auditory input processing difficulties? Applied Psycholinguistics, 32(02), 245-261. doi:10.1017/S0142716410000391

2010

Buonincontri, R., Bache, I., Silahtaroglu, A., Elbro, C., Nielsen, A.-M. W., Ullmann, R., Arkesteijn, G., & Tommerup, N. (2010). A Cohort of Balanced Reciprocal Translocations Associated with Dyslexia: Identification of Two Putative Candidate Genes at DYX1. Behavior Genetics.

Clausen, J. K., Gellert, A. S., Nobelius, T., Olsen, M. H., Rønberg, L. & Schultz, M. F. (2010). Viden om læsning kontra syn på læsning. Læsepædagogen, 58(1), 21-25.

Daugaard, H.T. & Gellert, A.S. (2010). Dynamisk ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog – ny test med fokus på indlæringspotentiale. Det Flyvende Tæppe. København: Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (2010). Dyslexia as disability or handicap: When does vocabulary matter? Journal of Learning Disabilities, 43(5), 469-478.

Gellert, A. S. (2010). Forskning i underviseres viden om sprog og læsning. Nyt om Ordblindhed, 66, 16-18.

Juul, H. (2010). K-a-tt-e-p-i-n-er. Om komplekse bogstav-lyd-forbindelser i danske ord. NyS, nr. 39, side 10-32.

Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2010). Vage mål og svag undervisningsvejledning. Dansk Audiologopædi, 46. årgang, nr. 3, side 32-35. (pdf)

Poulsen, M. (2010). Betydningen af ordmobiliseringshastighed for læsehastighed. I H. Vejleskov (Ed.), Børnesprog (pp. 91-100). København: Forlaget UCC.

2009

Dalby, M., Elbro, C., & Mårbjerg, S. (2009). Langtidsprognosen for sprogindlærings­vanskeligheder. Neuropædiatrisk vurdering. Ugeskrift for Læger, 171(1), 37-41.

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2009). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (2009). Problemløsning og læsning. Læsepædagogen, 57(6), 24-30.

Farø, K., Boye, K., & Elbro, C. (2009). Det tidligere DDR. Mål og Mæle, 32(2), 3-4.

Gellert, A. S. (2009). Glimt fra læseforskerkonference. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, 57, 24-25.

Gellert, A. S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. (45 sider)

Gellert, A. S. (2009). Ordblinde med dansk som andetsprog. Det flyvende tæppe, 12, 10-11.

Juul, H. (2009). Bogstavprøver ved skolestart. Skolestart, 39. årgang, nr. 4, side 4-6. (pdf)

Juul, H. (2009). Fra forskning til undervisningsmaterialeforfatning. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 55, side 10-12. (pdf)

Juul, H. (2009). Skriftsproglig Udvikling – et nyt læseprøvesystem. Månedsmagasinet Skolen, 15. årgang, nr. 4, side 5-8. (pdf)

Juul, H. (2009). Sprog på nettet. Mål og Mæle, 32. årgang, nr. 4, side 13-22. (pdf)

Juul, H., & Clausen, J.K., (2009). Unge ordblinde skriver løs med it. Projektrapport, Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 47 sider. (pdf)

2008

Elbro, C. (2008). Læsekrykker eller læseundervisning? Dansk Audiologopædi, 44(4), 26-28.

Elbro, C. (2008). Apostrophitis Britannica. Mål og Mæle, 31(4), 20-21.

Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet. (65 sider) 

Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8. 

Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.

Juul, H. (2008). Dobbeltrim. Mål og Mæle, 31. årgang, nr. 2, side 29-32. (pdf)

Juul, H. (2008). Er danske bogstaver til at stole på? Magasinet Humaniora, 23. årgang, nr. 4, side 22-27. (pdf)

Juul, H. (2008). Sproglige færdigheder i børnehaveklassen – en sammenligning af årgang 2004 og 2007. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 32 sider. (pdf)

Juul, H. (2008). Sprogtestning ved starten af børnehaveklassen. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 53, side 4-8. (pdf)

2007

Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal (325 pages).

Elbro, C. (2007). Debat og indsigt 1982 til 2007. Læsepædagogen, 55(3), 4-8.

Juul, H. (2007). Hvorfor er tyske tekster længere end danske? Mål og Mæle, 30. årgang, nr. 1, side 7-13. (pdf)

Juul, H. (2007). Sproglige færdigheder og læseudvikling. En undersøgelse af danske børn fra starten af børnehaveklassen til 2. klasse. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 71 sider. (pdf)

2006

Elbro, C. (2006). Hvad er læsning - og hvad bør en læseunderviser vide? In V. Boelt & M. Jørgensen (Eds.), Læsning. Teori og praksis (pp. 23-38). Århus: Kvan.

Elbro, C. (2006). Sammensatte ords deling: sær skrivning. Mål og Mæle, 29(1), 12-19.

Elbro, C. (2006). Læsning og læseundervisning (2. udg.). København: Gyldendal.

Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister. Projektrapport, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 50 sider. (pdf)

Juul, H. (2006). Læseudviklingen i løbet af første skoleår. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 48, side 4-6. (pdf)

2005

Elbro, C. (2005). Literacy acquisition in Danish: A deep orthography in cross-linguistic light. In R. M. Joshi & P. G. Aaron (Eds.), Handbook of Orthography and Literacy (pp. 31-45). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Elbro, C. (2005). Læseundervisning - teorier og indsigt. In J. Rasmussen & N. J. Bisgaard (Eds.), Pædagogiske teorier (4. ed., pp. 264-275). Værløse: Billesø og Baltzer.

Elbro, C. (2005). Vælg dine æbler her. Forventede ejerskaber. Mål og Mæle, 28(2), 23-24.

Elbro, C., & Jensen, M. N. (2005). Quality of phonological representations, word learning, and phoneme awareness in dyslexic and normal readers. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 375-384.

Elbro, C., & Rasmussen, J. (2005). En lærers profession. Politiken, kronik 6/12.

Juul, H. & Elbro, C. (2005). Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 68 sider. (pdf)

2004

Elbro, C. (2004). Reading and spelling difficulties. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Handbook of Children's Literacy (pp. 249-256). Dordrecht: Kluwer.

Elbro, C. (2004). Dysleksi. In J. Bøgeskov & K. Ellemann (Eds.), Hjernen og sprog (pp. 40-50). København: Hjerneforum.

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber (svensk udg. af Læsning og læseundervisning).

Elbro, C. (2004). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf - og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser (pp. 33). København: Københavns Universitet og Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (2004). Forsøg med læsning. Aktiviteter til Læsning og læseundervisning. København: Gyldendal.

Elbro, C. (2004). Irriterende stavefejl. Mål og Mæle, 27(3), 20-27.

Elbro, C. (2004). Det kunne skjorten ikke lide. Om Jørgen Christian Nielsen. Læsepædagogen, 52(5), 38.

Elbro, C., & Petersen, D. K. (2004). Long-term effects of phoneme awareness and letter name training.  An intervention study with children at risk of dyslexia. Journal of Educational Psychology, 96(4), 660-670.

Elbro, C., & Rasmussen, J. (2004). Dansk pædagogisk forskning og uddannelsesforskning 2000-2004. Bidrag til Country Background Report (pp. 21). København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early identification. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Handbook of Children's Literacy (pp. 339-359). Dordrecht: Kluwer.

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early intervention. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Handbook of Children's Literacy (pp. 361-381). Dordrecht: Kluwer.

2003

Cain, K., Oakhill, J. V., & Elbro, C. (2003). The ability to learn new word meanings from context by school-age children with and without language comprehension difficulties. Journal of Child Language, 30, 681-694.

Elbro, C. (2003). Sådan vinder man i Lykkehjulet og i galgeleg. Om sproglege som anledning til indsigt i sprog. Mål og Mæle, 26(1), 19-24.

Seymour, P. H. K., Aro, M., Erskine, J. M., Wimmer, H., Elbro, C., Lyytinen, H., & et, a. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143-174.

2002

Elbro, C. (2002). Det er ret svært at lære at læse dansk. Mål og Mæle, 25(1), 10-17.

Elbro, C. (2002). Ift, ifm, mht, mhp og andre uspecifikke præpositioner. Mål og Mæle, 25(3), 17-23.

Elbro, C., & Arnbak, E. (2002). Components of reading comprehension as predictors of educational achievement. In E. Hjelmquist & C. von Euler (Eds.), Dyslexia and literacy (pp. 69-83). London: Whurr.

Elbro, C., & Pallesen, B. R. (2002). The quality of phonological representations and phonological awareness: A causal link? In L. Verhoeven, C. Elbro & P. Reitsma (Eds.), Precursors of functional literacy (pp. 17-32). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

2001

Elbro, C. (2001). Dysleksi. Kerneproblemer, variationer og årsager. Læsepædagogen, 49(1), 6-12.

Elbro, C. (2001). Læsning og læseundervisning. København: Gyldendal.

Elbro, C., & Arnbak, E. (2001). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. København: Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Juul, H. (2001). Fra analfabet til avanceret ortografibruger. Danske Studier, 2001, side 85-113. (pdf)