Publikationer af Center for Læseforsknings medarbejdere

2023

Dixon, C., Oxley, E., Gellert, Anna Steenberg & Nash, H. (2023). Dynamic assessment as a predictor of reading development: a systematic review. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 36, s. 676-698

Gellert, Anna Steenberg, (2023). Predicting children’s long-term knowledge of taught words and transfer words after a morphological vocabulary intervention. Language, Speech and Hearing Services in Schools. 54, 2, s. 472–488

Heegård, Jan & Juul, Holger, (17 mar. 2023). Skrift og udtale stikker af fra hinanden. Folkeskolen. 5

Juul, Holger, Gellert, Anna SteenbergPetersen, D. K. & Engmose, S. F. (2023). Indsatser for elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder. Hvad siger forskningen? Viden om Literacy. 33s. 114-121

Juul, Holger, Gellert, Anna Steenberg, Petersen, D. K. & Engmose, S. F. (2023). Undervisning af elever i 3. og 4. klasse med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder. Hvad kan anbefales? Center for Læseforskning, Københavns Universitet. 74 s.

Nash, H., Clarke, P., Dixon, C., Oxley, E., Weighall, A. & Gellert, Anna Steenberg, (2023). Can dynamic assessment predict reading development and be used to identify reading difficulties? Project Summary Report. University of Leeds. 29 s.

Poulsen, Mads, Juul, Holger & Elbro, Carsten, (2023). A National Test of Dyslexia. (Accepteret/In press). Annals of Dyslexia.

Poulsen, Mads, Protopapas, A. & Juul, Holger, (2023). How RAN Stimulus Type and Repetition Affect RAN’s Relation with Decoding Efficiency and Reading Comprehension. Reading and Writing.

Stidsen, Mette & Gellert, Anna Steenberg, (2023). Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog. (Accepteret/In press). NyS - Nydanske Sprogstudier. 63

2022

Daugaard, H. T. & Elbro, Carsten, (2022). Kortlægning af indsatser organiseret i små grupper for elever med læsevanskeligheder i 3.-6. kl.: Systematisk overblik over eksisterende effektundersøgelser. Nielsen, A-M. V. (red.). Nationalt Videnscenter for Læsning, 39 s.

Dixon, C., Oxley, E., Nash, H. & Gellert, Anna Steenberg, (2022). Does dynamic assessment offer an alternative approach to identifying reading disorder? A systematic review. (E-pub ahead of print). Journal of Learning Disabilities.

Elbro, Carsten, (2022). Hvornår kan man konstatere ordblindhed? Laesepaedagogen. 70, 2, s. 4-8

Gerlach, C., Kühn, C. D., Poulsen, Mads, Andersen, K. B., Lissau, C. H. & Starrfelt, Randi, (jun. 2022). Lateralization of word and face processing in developmental dyslexia and developmental prosopagnosia. Neuropsychologia. 170, 11 s., 108208.

Hauerberg Olsen, M. & Poulsen, Mads, (2022). Analyse af krævende syntaks i danskfagets tekster. NyS: Nydanske sprogstudier. 60, s. 83-111 28 s.

Jensen, K. L., & Elbro, C. (2022). Clozing in on reading comprehension: A deep cloze test of global inference making. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. 

Juul, Holger, (2022). Lodrette ord. Maal & Maele. 43, 3, s. 17-23

Juul, Holger & Heegård, Jan, (2022). Udtaleudviklinger, der gør det sværere at stave. Laesepaedagogen. 70, 6, s. 4-9

Malling, A. S. B., Juul, Holger, Gejl, A. K., Damsgaard, L., Wienecke, Jacob & Nielsen, A. V. (2022). Word reading, letter knowledge and memory skills in Danish children (6-year-olds). Scandinavian Journal of Educational Research. 66, 7, s. 1237-1252 16 s.

Morris, David Jackson & Juul, Holger, (2022). The long and the short of vowel length perception in Danish. The Journal of the Acoustical Society of America. 152, 5, s. 2953-2961

Møller, H. L., Mortensen, Johannes Obi & Elbro, Carsten, (2022). Effects of integrated spelling in phonics instruction for at-risk children in kindergarten. Reading and Writing Quarterly. 38, 1, s. 67-82

Møller, H. L., Mortensen, Johannes Obi & Elbro, Carsten, (2022). Fra lyd til bogstav og fra bogstav til lyd. Stavning i den første læseundervisning. Laesepaedagogen. 70, 1, s. 15-20

Nash, H., Dixon, C., Clarke, P. & Gellert, Anna Steenberg, (2022). Can dynamic assessment predict growth in reading skills and risk status for reading difficulties?

Nielsen, A. V., Daugaard, H. T., Scavenius, C. & Juul, Holger (2022) Combining morphological and contextual strategy instruction to enhance word learning (E-pub ahead of print) I: International Journal of Educational Research.

Nielsen, Henrik Balle. (2022). Inferensdragning i fagtekstlæsning på førstesprog og andetsprog : forsøg med inferensundervisning i flersprogede 4. klasser. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Nielsen, Jessie Leigh, (30 sep. 2022). Individual differences in syntactic comprehension: Assessment, construct dimensionality, and the relation to reading comprehension among middle school children. København: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet. 157 s.

Nørkær, E., Juul, Holger & Ziska, N. R. (2022). Opdatering af normer for online læseprøver baseret på deres anvendelse i praksis. Laesepaedagogen. 70, 2, s. 9-15

Petersen, D. K., Poulsen, Mads & Christensen, Rikke Vang, (31 jan. 2022). Forskningskortlægning af indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder: Delrapport 1- Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Nationalt Videnscenter for Læsning. 29 s.

Poulsen, Mads, (15 nov. 2022). Udfordringer og løsninger ved tidlig identifikation af risiko for ordblindhed. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Poulsen, Mads, Nielsen, Jessie Leigh & Christensen, Rikke Vang, (2022). Remembering sentences is not all about memory: Convergent and discriminant validity of syntactic knowledge and its relationship with reading comprehension. Journal of Child Language. 49, 2, s. 349-356

Sandersen, J. H. E., Toft, Thomas, Due, Brian Lystgaard & Juul, Holger, (2022). Unge med blindheds brug og oplevelse af elektroniske punktnotatapparater. Centre for Interaction Research and Communication Design. 74 s.

Schüppert, A., Ziegler, J. C., Juul, Holger & Gooskens, C. (2022). On-line activation of L1 Danish orthography enhances spoken word recognition of Swedish. Nordic Journal of Linguistics. 45, s. 80-98

2021

Elbro, C. (2021). Læsevanskeligheder. (2. udg.) Hans Reitzels Forlag.

Gellert, A. S., Arnbak, E., Wischmann, S., & Elbro, C. (2021). Morphological intervention for students with limited vocabulary knowledge: Short- and long-term transfer effects. Reading Research Quarterly, 56(3), 583-601.

Heegård, J., Juul, H., Pharao, N., & Maegaard, M. (2021). Udtalt: En introduktion til dansk fonetik. Samfundslitteratur.

Juul, H., & Heegård, J. (2021). Om analyse af stavefejl. Årsager, korrespondensregler og udtalevariation. NyS. Nydanske Sprogstudier.

Juul, H., Pedersen, R. H., & Carl, U. H. (2021). Skriftsproglige færdigheder hos skoleelever med høretab. Specialpædagogik, 41(2), 3-21.

Juul, H., Gellert, A. S., & Andersen, K. F. (2021). Sprogtestning. I L. Kjærbæk, & D. Boeg Thomsen (red.), Børns sprogtilegnelse. Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år (s. 237-253). Frydenlund.

Oakhill, J. V., Cain, K., & Elbro, C. (2021). La comprensione del testo: dalla ricerca alla pratica. Carocci editore.

2020

Damsgaard, L., Rejkjær Elleby, S., Gejl, A. K., Malling, A. S. B., Bugge, A., Lundbye-Jensen, J., Poulsen, M., Nielsen, G., & Wienecke, J. (2020). Motor-enriched encoding can improve children’s early letter recognition. Frontiers in Psychology, 11, [1207]. 

Daugaard, H. T., Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2020). Context clue types and their prevalence in texts for Danish 3rd and 4th graders. Language and Education.

Elbro, C., & Kock, C. E. J. (2020). Litteraturlæsning. Veje til oplevelse og forståelse af litteratur. (Genudgivelse udg.) Lindhardt & Ringhof.

Gellert, A. S., & Arnbak, E. (2020). Predicting response to vocabulary intervention using dynamic assessment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 1112-1123. 

Juul, H. (2020) Om effekten af at undervise i stavning. Forskerklumme, Nationalt Videncenter for Læsning (netpublikation).

Juul, H. (2020). Morfemprincippets vildveje. Mål & Mæle, 41(1), 24-29. 

Kühn, C. D., Gerlach, C., Andersen, K. B., Poulsen, Mads & Starrfelt, Randi, jan. (2021) Face recognition in developmental dyslexia: evidence for dissociation between faces and words. I: Cognitive Neuropsychology. 38, 1, s. 107-115

Lyberth, M. L., Meincke, K., Schmidt, S., Poulsen, M., & Juul, H. (2020). Tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed. Rapport om projektet ”Dysleksitiltag for skolebørn i Grønland”. Uddannelsesstyrelsen/Naalakkersuisut.

Poulsen, M. (2020). Hold i virkeligheden med R-commander.

2019

Arnbak, E., Gellert, A. S., & Wischmann, S. (2019). Morfologisk bevidsthed: et fast track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring. Læsepædagogen, 67(4), 4-10. 

Daugaard, H. T., Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2019). Skub på ordene. København: Akademisk Forlag.

Elbro, C. (2019). Dysleksi. Patienthåndbogen. Tilgængelig på Sundhed.dk.

Elbro, C., & Daugaard, H. (2019). Undervisning i inferenser: Muligheder og begrænsninger. Psyke & Logos, 39(2), 64-81. 

Elbro, C., & Gellert, A. S. (2019). Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen. I Rapport om undersøgelse af Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) på FGU-målgruppen Undervisningsministeriet. 

Engmose, S. F. (2019). (IT)-støttet børnestavning: studier af børnestavnings rolle i den tidlige skriftsproglige udvikling. Ph.d.- afhandling, Københavns Universitet.

Engmose, S. F. (2019). Børnestavning - hvad siger forskningen? : Psyke & Logos. 39(2), 45-63

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2019). Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU). Undervisningsministeriet.

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2019). To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd – og en undersøgelse af programmernes korttids- og langtidseffekter. Dansk Audiologopaedi, 55(4), 4-12. 

Gellert, A. S., Wischmann, S., & Arnbak, E. (2019). Kontekst-orienteret ordkendskabsundervisning for elever i 5. klasse med begrænset dansk ordforråd: En undersøgelse af korttids- og langtidseffekter . NyS: Nydanske sprogstudier, (57), 46-79. 

Juul, H., & Møller, L. (2019). Om at lave læseprøver. Viden om Literacy, 25, 100-105. 

Juul, H., Pharao, N., & Thøgersen, J. (2019). Stemthed og afstemthed i danske sonoranter. Danske Talesprog, 19, 108-130. 

Nielsen, H. B. (2019). Inferens viser aktiv læsning. Forskerklumme, Nationalt Videncenter for Læsning (netpublikation).

Oakhill, J. V., Cain, K., & Elbro, C. (2019). Reading Comprehension and Reading Comprehension Difficulties. I D. A. Kilpatrick, R. M. Joshi, & R. K. Wagner (red.), Reading Development and Difficulties: Bridging the Gap Between Research and Practice (s. 83-115). Cham, Switzerland: Springer.

Poulsen, M. (2019). Statistisk analyse. I M. Femø Nielsen, & S. Skriver (red.), Metodekogebogen: 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab (s. 239-243). København: U Press. 

Poulsen, M., & Elbro, C. (2019). Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem. Viden om Laesning, 25, 94-99. 

2018

Daugaard, H. T., Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2018). Undervisning i ordtilegnelse under selvstændig læsning. Læsepædagogen, 66(4), 4-9. 

Elbro, C. (2018). Knowledge-based inference making for reading comprehension: What to teach and what not. Bulletin of Educational Psychology, 49(4), 701-713. 

Elbro, C., & Asmussen, V. S. (2018). Vocabulary depth and reading comprehension: Activation and association of one versus multiple lexical entries. Poster session præsenteret ved 25th Annual conference of the Society for the Scientific Study of Reading, Brighton, Storbritannien.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55(3), 90-103. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2018). Predicting reading disabilities using dynamic assessment of decoding before and after the onset of reading instruction: A longitudinal study from kindergarten through Grade 2. Annals of Dyslexia, 68(2), 126-144. 

Gellert, A. S., Arnbak, E., & Wischmann, S. (2018). Effects of a morphological intervention on the word knowledge and text comprehension of fifth-grade students with poor vocabulary. Paper præsenteret ved The 25th Annual Meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Brighton, .

Gellert, A. S., Poulsen, M., & Elbro, C. (2018). Ordblindhed. Samfundsøkonomen, (1), 22-24. 

Juul, H., Nielsen, A-M. V., & Daugaard, H. T. (2018). Morfologi på mellemtrinnet. NyS, 54, 11-32. 

Megherbi, H., Elbro, C., Oakhill, J. V., Segui, J., & New, B. (2018). The Emergence of Automaticity in Reading: Effects of Orthographic Depth and Word Decoding Ability on an adjusted Stroop measure. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 652-663. 

Poulsen, M. (2018). The Challenge of Early Identification of Later Reading Difficulties. Perspectives on Language and Literacy, 44(3), 11-14. 

Poulsen, M., & Elbro, C. (2018). The short- and long-term predictions of reading accuracy and speed from paired-associate learning. Journal of Experimental Child Psychology, 174, 77-89. 

Poulsen, M., & Juul, H. (2018). What you say matters - even for correlations between RAN, reading fluency, and comprehension. Abstract fra 25th Annual conference of the Society for the Scientific Study of Reading, Brighton, Storbritannien.

2017

Asmussen, V., & Elbro, C. (2017). VLV-2. Vejledende Læsetest for Voksne 2. Teknisk rapport (2.1 ed., pp. 35). København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriet.

Cavalli, E., Duncan, L. G., Elbro, C.,  El Ahmadi, A., & Colé, P. (2017). Phonemic—Morphemic dissociation in university students with dyslexia: an index of reading compensation? Annals of Dyslexia, 67(1), 63-84. 

Daugaard, H. T., Cain, K., & Elbro, C. (2017). From words to text: inference making mediates the role of vocabulary in children’s reading comprehension. Reading and Writing, 30, 1773-1788. 

Elbro, C. (2017). Läsförmåga. I S. Norén (red.), Lära barn att läsa: Vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse (s. 76-77). Stockholm: Legilexi. 

Elbro, C. (2017). Nye medier - nye krav til læseren? Viden om Laesning, 21, 34-39. 

Elbro, C. (2017). Problemer og udfordringer. Mål & Mæle, 38(3), 30-31. 

Elbro, C., & de Jong, P. F. (2017). Orthographic learning is verbal learning: the role of spelling pronunciations. I K. Cain, D. L. Compton, & R. Parrila (red.), Theories of Reading Development (s.  169-189). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  Studies in Written Language and Literacy, Bind. 15 

Elbro, C., Oakhill, J., Megherbi, H., & Seigneuric, A. (2017). Aspects of anaphor resolution as markers of reading comprehension: the role of antecedent variability. Reading and Writing, 30(4), 813-827. https://doi.org/10.1007/s11145-016-9702-4

Farø, K. J., & Elbro, C. (2017). Spændende tonic. Mål & Mæle, 38(1), 6. 

Gellert, A. S. (2017). Om Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, 65(3), 9-14. 

Gellert, A. S. (2017, okt 10). Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhed: Ny test kan med større sikkerhed end tidligere test udpege børnehaveklassebørn, som er i risiko for ordblindhed. Videnskab.dk, Lyngby.

Gellert, A. S. (2017, okt 17). Dynamisk lesetest kan hjelpe barn med risiko for ordblindhet.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through grade 1 . Journal of Learning Disabilities, 50(3), 227-237. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2017). Try a little bit of teaching:  A dynamic assessment of word decoding as a kindergarten predictor of word reading difficulties at the end of grade 1. Scientific Studies of Reading, 21(4), 277-291 . h

Grandjean, D., & Poulsen, M. (2017). Er syntaks en flaskehals i forståelsen? En undersøgelse af  syntaksens betydning for børns sætningsforståelse. NyS, 52-53, 207-230. 

Juul, H., & Petersen, D. K. (2017). Length effects in pseudo-word spelling: Stronger in dyslexic than in non-dyslexic students. Annals of Dyslexia, 67(3), 369-382. 

Nielsen, A-M. V. (2017). Knowledge of conditional spelling patterns supports word spelling among Danish fifth graders. Journal of Research in Reading, 40(3), 313–332. 

Nielsen, A-M. V., Daugaard, H. T., & Juul, H. (2017). Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet. Scandinavian Studies in Language, 8(1), 25-41. 

Oakhill, J. V., Cain, K., & Elbro, C. (2017). Compreensão de leitura. Teoria e prática. São Paulo, Brasil: Hogrefe Verlag.

Poulsen, M., Nielsen, A-M. V., Juul, H., & Elbro, C. (2017). Early Identification of Reading Difficulties: A Screening Strategy that Adjusts the Sensitivity to the Level of Prediction Accuracy. Dyslexia, 23(3), 251-267. 

2016

Cavalli, E., Duncan, L. G., Elbro, C.,  El Ahmadi, A., & Colé, P. (2017). Phonemic—Morphemic dissociation in university students with dyslexia: an index of reading compensation? Annals of Dyslexia, 67(1), 63-84. 

Daugaard, H. T., Elbro, C., Jensen, K. L., & Møller, H. L. (2016). Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMU-kursister – vurderet med bl.a. Den Tværgående Ordblindetest og Vejledende Læsetest for Voksne. København: Undervisningsministeriet.

Daugaard, H. T., Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2016). Kan man fremme elevers selvstændige ordtilegnelse? Logos Audiologopædisk Tidsskrift, 77, 9-11. 

Daugaard, H. T., Oakhill, J. V., & Elbro, C. (2016). Getting to grips with poor comprehenders: stability of group membership across test conditions. Poster session præsenteret ved Twenty-Third Annual SSSR Meeting, Porto, Portugal.

Elbro, C. (2016). Er læseudvikling en tilegnelse af talesprogsvarianten 'ortografisk'? Logos, 77, 4-6. 

Elbro, C., Daugaard, H. T., Jensen, K. L., & Møller, H. L. (2016). En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværgående Ordblindetest og O-testen (”Visitationstesten”): - med særligt henblik på, ved hvilke scorer på den Tværgående Ordblindetest man med god sikkerhed kan forvente et O-testresultat i ordblindeområdet. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Elbro, C., King, M., Rown, D., & Oakhill, J. V. (2016). How morphological knowledge can affect the process of word decoding. Paper præsenteret ved Twenty-Third Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Porto, Portugal.

Gellert, A. S. (2016). Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab: En ny undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning. Logos, 77, 7-8. 

Gellert, A. S. (2016). Vejledning til Ordblinderisikotesten: Test til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2016). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Hanne Trebbien Daugaard (2016). Inferenser med betydning for læseforståelse. Læsepædagogen, 64 (5), 6-10.

Jensen, K. L., & Elbro, C. (2016). Selvtest.nu - en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. Læsepædagogen, 64(1), 14-18. 

Juul, H. (2016). Hvornår er et ord lydret? Kognition og Pædagogik, 99, 40-54. 

Juul, H. (2016). Supplement til prøven 'Hverdagsskrivning for voksne'. Dansk Audiologopaedi, 52(1), 22-30. 

Juul, H., & Møller, V. (2016). Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab – erfaringer fra en ny undersøgelse. Læsepædagogen, Årg. 64(2), 21-25. 

Juul, H., Pharao, N., & Thøgersen, J. (2016). Moderne danske vokaler. Danske Talesprog, 16, 35-72. 

Nielsen, A-M. V. (2016). Boosting orthographic learning during independent reading. Reading Research Quarterly, 51(3), 305-322. https://doi.org/10.1002/rrq.140

Nielsen, A-M. V. (2016). God, bædre, best: Om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin. Ph.d.-afhandling. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2016). Predictors of early versus later spelling development in Danish. Reading and Writing, 29(2), 245-266. 

Petersen, D. K., & Juul, H. (2016). Hvad betyder ordlængde og kompleksitet for elevers stavefærdighed? En sammenligning af ordblinde og normalt læsende elever. Kognition og Pædagogik, 99, 56-66. 

Poulsen, M., & Gravgaard, A. K. D. (2016). Who did what to whom? The relationship between syntactic aspects of sentence comprehension and text comprehension. Scientific Studies of Reading, 20(4), 325-338. 

Poulsen, M., Asmussen, V., & Elbro, C. (2016). Long-term prediction of reading accuracy and speed: The importance of paired-associate learning. Abstract fra Twenty-Third Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Porto, Portugal.

Poulsen, M., Elbro, C., Møller, H. L., Juul, H., Petersen, D. K., & Arnbak, E. (2016). The Danish Dyslexia Test: Validity of a wide-range, web-based test for dyslexia.

2015

Boeg Thomsen, D., & Poulsen, M. (2015). Cue conflicts in context: Interplay between morphosyntax and discourse context in Danish preschoolers’ semantic role assignment. Journal of Child Language, 42(6), 1237-1266. 

Daugaard, H. T., & Elbro, C. (2015). Inference making and reading comprehension. Modality matters. Poster session præsenteret ved Society for the Scientific Study of Reading: Twenty-second annual meeting, Hawaii, USA.

Daugaard, H.T. (2015). Hvordan hænger det sammen? - Om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Daugaard, H.T. (2015). Tekster er fyldt med huller. Mål & Mæle, 36 (4), 16-31.

Elbro, C., & Poulsen, M. (2015). Hold i virkeligheden: Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Gellert, A. S. (2015). DOT – en dynamisk ordblindetest med perspektiver. Mål og mæle, 36(4), 21-25. 

Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7. 

Jensen, K. L., Gellert, A. S., & Elbro, C. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning – en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Jensen, S. T., & Poulsen, M. (2015). Læserejsen: Udvikling af en læseapp til børnehaveklassen. Skolestart, 45(4), 24-26. 

Juul, H. (2015). Rapport om læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab.

Juul, H. (2015). Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab. Norsk tidsskrift for logopedi, 2015(1), 16-25. 

Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2016). Predictors of early versus later spelling development in Danish. Reading and Writing, 29(2), 245-266. 

Oakhill, J. V., Cain, K., & Elbro, C. (2015). Læseforståelse - indsigt og undervisning. København: Hans Reitzels Forlag.

Oakhill, J. V., Megherbi, H., Seigneuric, A., & Elbro, C. (2015). This means what? Understanding multi-functional pronouns and what this does for text comprehension. Paper præsenteret ved 25th Annual meeting of the Society for Text and Discourse, Minneapolis, MI, USA.

Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H., Møller, H. L., Elbro, C., & Arnbak, E. (2015). Ordblindetesten - en tværgående test til afdækning af vanskeligheder med skriftens lydprincip. Læsepædagogen, 63(4), 8-12. 

Poulsen, M., & Jensen, S. T. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af iPad-appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse.

Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2015). Multiple mediation analysis of the relationship between rapid naming and reading. Journal of Research in Reading, 38(2), 124-140. 

2014

Brink, E. T., Elbro, C., & Johannsen, S. (2014). Sproglige fejl og karakterer i danske gymnasiestile. Maal og Maele, 36(2), 5-9. 

Daugaard, H. T., Cain, K., & Elbro, C. (2014). What words are for. Inference making mediates the influence of vocabulary on children's reading comprehension. Poster session præsenteret ved 24th Annual Meeting of the Society for Text & Discourse, Chicago, USA.

Elbro, C. (2014). Flere forudsætninger for læseudvikling. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 62(6), 20-25. 

Elbro, C. (2014). Læsning og læseundervisning. (3. udg.) København: Hans Reitzels Forlag.

Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske sprogstudier, 47, 9-38. 

Juul, H. (2014). Sprogets genskabelse. Mål & Mæle, 36(2), 21-26. 

Juul, H., Poulsen, M., & Elbro, C. (2014). Separating speed from accuracy in beginning reading development. Journal of Educational Psychology, 106(4), 1096-1106. 

Kristensen, L. B., Engberg-Pedersen, E., & Poulsen, M. (2014). Context improves comprehension of fronted objects. Journal of Psycholinguistic Research, 43(2), 125-140. [2]. 

Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2014). Teknisk Rapport om Ordblindetesten.

Nielsen, A-M. V. (2014). Ortografiske færdigheder og den tidlige læseudvikling. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51(2), 66-84.

Nielsen, A-M. V., Poulsen, M., & Juul, H. (2014). Accounting for spelling skills in Fifth Grade - the role of different aspects of orthographic knowledge. Poster session præsenteret ved The 21th Annual meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading , Santa Fe, New Mexico, USA.

Oakhill, J. V., Cain, K., & Elbro, C. (2014). Understanding and Teaching Reading Comprehension. A handbook. (1 udg.) London & New York: Routledge.

Poulsen, M. (2014). Naming, word identification and reading comprehension: Why is there a correlation, and what can it be used for?. Paper præsenteret ved Den Sjunde Nordiska Kongressen om Dyslexipedagogik, Stockholm, Sverige.

Poulsen, M., & Jensen, S. T. (2014). Development and test of an iPad-based material to support introductory reading instruction. I S.

Panzavolta, P. Lotti, & K. Engelhardt (red.), Tablet Computers and Learners with Special Educational Needs: SENnet Project Thematic Report No. 3 (s. 36-37). European Schoolnet. 

Poulsen, M., Asmussen, V., & Elbro, C. (2014). Speed and automaticity of word recognition - inseparable twins?. Paper præsenteret ved Twenty-first Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Santa Fe, USA.

Thøger, S., & Juul, H. (2014). Ordblinde renovations- og flyttearbejdere på efteruddannelse: stavning og anvendelse af it. Logos, 70, 26-30. 

2013

Daugaard, H. T., & Elbro, C. (2013). Inferensundervisning med grafiske modeller. En effektundersøgelse i specialundervisningen og på skolens 7. klassetrin.

Elbro, C., & Buch-Iversen, I. (2013). Activation of background knowledge for inference making: Effects on reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(6), 435-452. 

Elbro, C., & Farø, K. J. (2013). Tegnsætning med mening. Mål og mæle, 36(1), 17-23. 

Gellert, A. S. (2013). Dynamic testing of phonological awareness and decoding: An on-going longitudinal study of children. Paper præsenteret ved The 4th All-European Dyslexia conference of the European Dyslexia Association, Växjö, Sverige.

Gellert, A. S. (2013). Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Dansk Audiologopaedi, 49(1), 13-16. 

Gellert, A. S. (2013). Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder:  En ny langtidsundersøgelse. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (68), 4-6. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8. 

Juul, H., & Møller, L. (2013). Skriftsproglig udvikling - et nyt læseprøvesystem. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 61(4), 10-15. 

Klerke, S., Elbro, C., & Søgaard, A. (2013). Tracking readability in eye movements. Journal of Eye Movement Research, 6(3). 

Poulsen, M., & Elbro, C. (2013). What’s in a name depends on the type of name: The relationships between semantic and phonological access, reading fluency and reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(4), 303-314. 

2012

Boye, K., Poulsen, M., Bruun Pedersen, H., Christensen, M. H., Dalberg, L., & Munck Vinther, N. (2012). 'At' eller ikke 'at' i tale og skrift. NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori, 42, 41-61. 

Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. I L. Pøhler (red.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (s. 11-21). København: Landsforeningen af læsepædagoger. 

Elbro, C., de Jong, P. F., Houter, D., & Nielsen, A-M. V. (2012). From spelling pronunciation to lexical access: A second step in word decoding? Scientific Studies of Reading, 16(4), 341-359. 

Elbro, C., Gellert, A. S., & Daugaard, H. T. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185. 

Elbro, C., Juul, H., Poulsen, M., & Nielsen, A-M. V. (2012). Do irregularly spelled words take something special to read?. Poster session præsenteret ved Nineteenth meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Montreal, Canada.

Farø, K. J., Lund, J., & Elbro, C. (2012). Køre over eller køre ned: Sproglighed. Mål og Mæle, (1), 2-3. 

Gellert, A. S. (2012). Experimental measures of reading and vocabulary. Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2012). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time?. Paper præsenteret ved Nineteenth meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Montreal, Canada.

Juul, H. (2012). Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Viden om Laesning, (11), 43-48. 

Juul, H. (2012). Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn. Danske Talesprog, 12, 96-109. 

Nielsen, A-M. V., & Elbro, C. (2012). Fra fonologisk omkodning: [m] [u:] [s] til genkendelse: [mu's]! En separat komponent i begynderlæseres ordafkodning? Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (65), 25-28. 

Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2012). Frilæsning i 1. klasse – effekt på ordlæsning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 49. årg.(1), 12-27. 

Nielsen, A-M. V., & Poulsen, M. (2012). Hvad kan man bruge læsescreening til - og hvornår? Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 4, 4-8. 

Poulsen, M., & Nielsen, A-M. V. (2012). Identification of children with reading difficulties: Cheap can be adequate. Paper præsenteret ved Nineteenth meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Montreal, Canada.

2011

Buonincontri, R., Bache, I., Silahtaroglu, A., Elbro, C., Nielsen, A-M. V., Ullmann, R., ... Tommerup, N. (2011). A cohort of balanced reciprocal translocations associated with dyslexia: identification of two putative candidate genes at DYX1. Behavior Genetics, 41(1), 125-33. 

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2011). En dynamisk ordblindetest: [s] – [a] …[sa]! Logos, 63, 35-37. 

Elbro, C. (2011). Evidens fra praksis. Dansk Audiologopaedi, 47(2), 4-8. 

Elbro, C. (2011). Kvalifikationsniveauer. Logos, (63), 61-62. 

Elbro, C. (2011). Ordblindhed på kinesisk. Mål og mæle, 34(2), 13-17. 

Elbro, C., Dalby, M., & Maarslet, S. (2011). Language learning impairments: A 30-year follow-up of language impaired children with and without psychiatric, neurological and cognitive difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 46(4), 437-448. 

Farø, K. J., & Elbro, C. (2011). Svulstighedssygen: Sprogligheder. Mål og Mæle, 3(December), 3-4. 

Farø, K. J., & Elbro, C. (2011). Årets ord 2010. Mål og Mæle, (1), 32-32. 

Gellert, A. S. (2011). Dynamisk testning. Logos, 63, 31-34. 

Gellert, A. S. (2011). Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning. Undervisningsministeriet.

Juul, H. (2011). Fuldstændig fantastisk? Nyt om ordblindhed, (73: Tema it-kompensation), [uden sidetal]. 

Juul, H. (2011). Læseudvikling – dag for dag. Logos, (63), 15-18. 

Juul, H. (2011). Unge ordblindes udbytte af et ordforslagsprogram. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 59(1), 4-9. 

Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2011). Effect of independent reading on early word reading. Poster session præsenteret ved 18th Annual meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Tampa, FL, USA.

Poulsen, M. (2011). Do dyslexics have auditory input processing difficulties? Applied Psycholinguistics, 32(02), 245-261. 

Poulsen, M. (2011). Lexical semantic access and letter access are involved in different aspects of reading. Poster session præsenteret ved 18th Annual meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Tampa, FL, USA.

2010

Buch-Iversen, I., & Elbro, C. (2010). Effects of inference training on 6th graders’ reading comprehension. Paper præsenteret ved 17th Annual meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Berlin, Tyskland.

Clausen, J. K., Gellert, A. S., Rønberg, L., & Schultz, M. F. (2010). Viden om læsning kontra syn på læsning: en faglig forklaring på phonics-traditionens dominans i begynderundervisningen i læsning. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 58(1), 21-27. 

Elbro, C. (2010). Dyslexia as disability or handicap: When does vocabulary matter? Journal of Learning Disabilities, 43(5), 469-478. 

Farø, K. J., & Elbro, C. (2010). Årets ord og udtryk 2009. Mål og Mæle, (1), 31-32. 

Gellert, A. S. (2010). Deltagere med dansk som andetsprog. I J. Kock Clausen (red.), Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet. 

Gellert, A. S. (2010). Forskning i underviseres viden om sprog og læsning. Nyt om ordblindhed, (66). 

Iben Nielsen & Stine Torup (2010). Spade, spise, spille eller blå, spå, stå: Hvordan indlæres konsonantklynger mon bedst? Læsepædagogen, 58 (1), 17-20.

Juul, H. (2010). K-a-tt-e-p-i-n-er: om komplekse bogstav-lyd-forbindelser i danske ord. NyS, 39, 10-32. 

Nielsen, A-M. V., & Juul, H. (2010). Vage mål og svag undervisningsvejledning. Dansk Audiologopaedi, 46(3), 32-35. 

Poulsen, M. (2010). Betydningen af ordmobiliseringshastighed for læsehastighed. I H. Vejleskov (red.), Børnesprog: fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprogsforskning (s. 91-100). København: Forlaget UCC.  UCC aktuel

Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2010). Does ability to establish sound-symbol pairings mediate the RAN reading relationship?. Poster session præsenteret ved 17th Annual meeting of the Society for the Scientific Studies of Reading, Berlin, Tyskland.

2009

Boye, K., & Poulsen, M. (2009). Om at. I K. Farø, A. Holsting, N-E. Larsen, J-E. Mogensen, & T. Vinther (red.), Sprogvidenskab i glimt: 70 tekster om sprog i teori og praksis (s. 65-76). Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Dalby, M., Elbro, C., & Mårbjerg, S. (2009). Langtidsprognosen for sprogindlæringsvanskeligheder: neuropædiatrisk vurdering. Ugeskrift for læger, 171(1), 37-41. 

Daugaard, H. T., Elbro, C., & Gellert, A. S. (2009). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København.

Elbro, C. (2009). Problemløsning og læsning. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 57(6), 24-30. 

Farø, K. J., Boye, K., & Elbro, C. (2009). Det tidligere DDR. Mål og mæle, 32(2), 3-4. 

Gellert, A. S. (2009). Glimt fra læseforskerkonference. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (57), 24-25. 

Gellert, A. S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog: en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet.

Gellert, A. S. (2009). Ordblinde med dansk som andetsprog. Flyvende Taeppe, (12), 10-11. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2009). Reading comprehension tests: exploring the roles of format and task demands. Poster session præsenteret ved Sixteenth Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Reading, Boston, USA.

Juul, H. (2009). Bogstavprøver ved skolestart. Skolestart, 39(4), 4-6. 

Juul, H. (2009). Fra forskning til undervisningsmaterialeforfatning. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (55), 10-12. 

Juul, H. (2009). Skriftsproglig Udvikling - et nyt læseprøvesystem. Månedsmagasinet Skolen, 15(4), 5-8. 

Juul, H. (2009). Sprog på nettet. Mål og mæle, 32(4), 13-22. 

Juul, H., & Clausen, J. K. (2009). Unge ordblinde skriver løs med it. Hellerup: Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

Poulsen, M. (2009). The contribution of lexical access speed to RAN and reading. Poster session præsenteret ved Annual meeting of the Society for Scientific Studies of Reading, Boston, USA.

Willadsen, E., & Poulsen, M. (2009). Consequences of phonological ability for intelligibility of speech in youngsters with cleft palate. Abstract fra The 11th International Congress on Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, Forteleza, Brasilien.

2008

Elbro, C. (2008). Apostrophitis Britannica. Mål og mæle, 31(4), 20-21. 

Elbro, C. (2008). Læsekrykker eller læseundervisning? Dansk Audiologopaedi, 44(4), 26-28. 

Elbro, C., & Boye, K. (2008). '29 skal der stå'. Mål og mæle, 31(4), 4-5. 

Farø, K. J., & Elbro, C. (2008). Powerpoint: Sproglighed. Mål og mæle, (4), 2-3. 

Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Laesning, (4), 1-8. 

Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (53), 17-21. 

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet.

Juul, H. (2008). Dobbeltrim. Mål og mæle, 31(2), 29-32. 

Juul, H. (2008). Er danske bogstaver til at stole på? Humaniora, 23(4), 22-27. 

Juul, H. (2008). Sikker stavning. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 56(2), 25-28. 

Juul, H. (2008). Sproglige færdigheder i børnehaveklassen - en sammenligning af årgang 2004 og 2007. København: Undervisningsministeriet.

Juul, H. (2008). Sprogtestning ved starten af børnehaveklassen. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (53), 4-8. 

2007

Boye, K., Farø, K. J., & Elbro, C. (2007). Dobbelt så meget end. Mål og mæle, 30(2), 3-4. 

Elbro, C. (2007). Debat og indsigt 1982 til 2007. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 55(3), 4-8. 

Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal.

Farø, K. H., Elbro, C., & Boye, K. (2007). Voldsomme betydningsændringer. Mål og mæle, (2), 4-5. 

Gellert, A. S., Elbro, C., & Gabrielsen, E. (2007). Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne: En nordisk forundersøgelse. København: Nordisk Ministerraad.  TemaNord, Nr. 2007:549

Juul, H. (2007). Hvorfor er tyske tekster længere end danske? Mål og mæle, 30(1), 7-13. 

Juul, H. (2007). Sproglige færdigheder og læseudvikling: en undersøgelse af danske børn fra starten af børnehaveklassen til 2. klasse. København: Museum Tusculanum.

Juul, H., Elbro, C., Aro, M., Forsman, C., Seymour, P. H. K., Duncan, L. G., ... Thráinsdóttir, A. (2007). Early reading development in three Nordic countries and the UK: report to the Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences. København: Museum Tusculanum.

Mette Nygaard Jensen (2007). At læse med børn: Dialogisk oplæsning i dagtilbud. Klim

Poulsen, M., & Elbro, C. (2007). Input and output phonological processing in dyslexia. Poster session præsenteret ved Annual Meeting. Society for the Scientific Study of Reading, Prag, Tjekkiet.

2006

Elbro, C. (2006). Hvad er læsning - og hvad bør en læseunderviser vide? I V. Boelt, & M. Jørgensen (red.), Læsning - teori og praksis (s. 23-38). Århus: Kvan. 

Elbro, C. (2006). Literacy acquisition in Danish: a deep orthography in cross-linguistic light. I R. M. Joshi, & P. G. Aaron (red.), Handbook of orthography and literacy (s. 31-45). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Elbro, C. (2006). Læsning og læseundervisning. (2 udg.) København: Gyldendal.

Elbro, C. (2006). Sammensatte ords deling: sær skrivning. Mål og mæle, 29(1), 12-19. 

Elbro, C., Jandorf, B. D., & Haven, D. (2006). Rapport om afprøvning af visitationstest til brug i ordblindeundervisning for voksne. København: Undervisningsministeriet.

Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister. København: www.nyidanmark.dk.

Juul, H. (2006). Læseudviklingen i løbet af første skoleår. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, (48), 4-6. 

Juul, H. (2006). Tsunami: en metafor breder sig i dagspressen. Mål og mæle, 29(1), 20-22. 

Katrine Rørvig & Maja Vinter Dyrby (2006). Det er noget værre prås det her. Læsepædagogen, 54 (4), 10-14.
Poulsen, M. (2006). Ude er godt. Logos : Audiologopædisk tidsskrift, 47, 4-5. 

2005

Elbro, C., & Rasmussen, J. (2005). En lærers profession. Politiken, 7-8. 

Elbro, C. (2005). Læseundervisning - teorier og indsigt. I N. J. Bisgaard, & J. Rasmussen (red.), Pædagogiske teorier (4 udg., s. 264-275). Værløse: Billesøe og Baltzer. 

Elbro, C., & Jensen, M. N. (2005). Quality of phonological representations, verbal learning, and phoneme awareness in dyslexic and normal readers. Scandinavian Journal of Psychology, 46(4), 375-384. 

Juul, H. (2005). Grammatical awareness and the spelling of inflectional morphemes in Danish. International Journal of Applied Linguistics, 15(1), 87-112. 

Juul, H. (2005). Knowledge of context sensitive spellings as a component of spelling competence: evidence from Danish. Applied Psycholinguistics, 26(2), 249-265. 

Juul, H. (2005). Mjød: om sjældne eller helt umulige lydkombinationer. Mål og mæle, 28(2), 29-31. 

Juul, H., & Sigurðsson, B. (2005). Orthography as a handicap? a direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology, 46(3), 263-272. 

Juul, H., & Elbro, C. (2005). Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004. Upubliceret.

Juul, H. (2005). Sprogsteder på internettet. Mål og mæle, 28(2), 11-15. 

Petersen, D. K. (2005). Distinkthedstræning i børnehaveklassen. Dyslexi, 3, 16-19.

2004

Elbro, C. (2004). Dysleksi. I J. Bøgeskov, & K. Ellemann (red.), Hjernen og sprog (s. 40-50). København: Hjerneforum. 

Elbro, C. (2004). Forsøg med læsning: aktiviteter til læsning og læseundervisning. København: Gyldendal.

Elbro, C. (2004). Irriterende stavefejl. Mål og mæle, 27(3), 20-27. 

Elbro, C. (2004). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf - og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser: anden rapport fra en screening med "Læsetekster for gymnasium, hf mv". København: Museum Tusculanum.

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.

Elbro, C. (2004). Reading and spelling difficulties. I T. Nunes, & P. Bryant (red.), Handbook of children's literacy (s. 249-256). Dordrecht: Kluwer Law International. 

Elbro, C., & Petersen, D. K. (2004). Long-term effects of phoneme awareness and letter name training: an intervention study with children at risk of dyslexia. Journal of Educational Pschology, 96(4), 660-670. 

Elbro, C., & Rasmussen, J. (2004). Dansk pædagogisk forskning og uddannelsesforskning 2000-2004: bidrag til Country Background Report. København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early identification. I T. Nunes, & P. Bryant (red.), Handbook of children's literacy (s. 339-359). Dordrecht: Kluwer Law International. 

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early intervention. I T. Nunes, & P. Bryant (red.), Handbook of children's literacy (s. 361-381). Dordrecht: Kluwer Law International. 

Juul, H. (2004). Amt forbi. Mål og mæle, 27(4), 15. 

Juul, H. (2004). Spelling problemse in Danish. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet

Juul, H. (2004). Staveproblemer i dansk. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 52(3), 10-15. 

Juul, H., & Elbro, C. (2004). The links between grammar and spelling: a cognitive hurdle in deep orthographies? Reading and Writing, (Vol. 17, No. 9), 915-942. 

Juul, H., & Sigurdsson, B. (2004). Ortografien som handicap? stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavìk. NyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori, (32), 67-88. 

Poulsen, M. (2004). The time course of processing difficulties with non-WH extraction in Danish. Poster session præsenteret ved Architectures and Mechanisms for Language Processing, Aix-en-provence, Frankrig.

2003

Elbro, C. (2003). Læser vi ordbilleder? Mål og mæle, 26(3), 13-14. 

Elbro, C. (2003). Sådan vinder man i Lykkehjulet og i galgeleg: om sproglege som anledning til indsigt i sprog. Mål og mæle, 26(1), 19-24. 

Elbro, C. (2003, kronik 9. januar). Lands lov og læsning, Kronik, Politiken. 

Elbro, C., Cain, K., & Oakhill, J. V. (2003). The ability to learn new word meanings from context by school-age children with and without language comprehension difficulties. Journal of Child Language, 30(3), 681-694. 

Gellert, A. S. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70. 

Juul, H. (2003). Stavefejl og stavefærdigheder hos skoleelever i 4. til 6. klasse. I 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 10.-11. oktober 2002 (s. 200-202). Århus: [Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet]. 

Juul, H. (2003). Typer af stavefejl og typer af stavefærdighed. I Danske talesprog, bind 4 (s. 59-74). Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 
Knudsen, L. (2003). Læseforståelse og tekstgenrer. København: Landsforeningen af Læsepædagoger. Læserapport 37.

Petersen, D. K. (2003) Fokus på udtalen. Nyt om Ordblindhed, 37.

Seymour, P. H. K., Aro, M., Erskine, J. M., Wimmer, H., Elbro, C., Lyytinen, H., & et, a. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94(2), 143-174. 

Shkoza, B.H. (2003). Undervisning i ordkendskab. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 32-54.

2002

Elbro, C. (2002). Audiologopædi. I Den Store Danske Encyklopædi (Bind Supplement, s. 55). København: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 

Elbro, C. (2002). Det er ret svært at lære at læse dansk. Mål og mæle, 25(1), 10-17. 

Elbro, C. (2002). Ift, ifm, mht, mhp og andre uspecifikke præpositioner. Mål og mæle, 25(3), 17-23. 

Elbro, C., & Arnbak, E. (2002). Components of reading comprehension as predictors of educational achievement. I E. Hjelmquist, & C. V. Euler (red.), Dyslexia and literacy (s. 69-83). London: Whurr Publishers. 

Elbro, C., & Pallesen, B. R. (2002). The quality of phonological representations and phonological awareness: a causal link? I L. Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma (red.), Precursors of functional literacy (s. 17-32). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  Studies in Written Language and Literacy, Bind. 11

Juul, H. (2002). Børnerim der ikke rimer. Danske Talesprog, (3), 1-16. 

Juul, H. (2002). Conditioned spellings in Danish. (s. 97-107). Lund: Lund University, Dept. of Linguistics.

Juul, H. (2002). Grammatisk opmærksomhed. En overset vanskelighed i skolebørns udvikling? Mål og mæle, (2), 8-18. 

Verhoeven, L., Elbro, C., & Reitsma, P. (red.) (2002). Precursors of functional literacy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  Studies in Written Language and Literacy, Bind. 11

2001

Elbro, C. (2001). Dysleksi: kerneproblemer, variationer og årsager. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 49(1), 6-12. 

Dorthe Klint Petersen (2001). Dyslexia and language abilities :  a longitudinal study with children of dyslexic parents and a cross-sectional study with their parents. Doctoral dissertation. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Elbro, C. (2001). Læsning og læseundervisning. København: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

Elbro, C., & Arnbak, E. (2001). Læse- og stavefærdigheder i 1.g og 1.hf: færdigheder og fordelinger i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser : første rapport fra en screening med "Læsetekster for gymnasium, hf mv.". København: Institut for almen og anvendt sprogvidenskab.

Juul, H. (2001). Fra analfabet til avanceret ortografibruger. En oversigt over de vanskeligheder man møder som bruger af dansk ortografi. I Danske Studier (s. 85-113). København: Hans Reitzels Forlag. 

Juul, H., & Elbro, C. (2001). Når bogstavets lyd afhænger af sammenhængen: om tilegnelsen af videregående afkodningsfærdighed. Pædagisk Psykologisk Rådgivning, 38(1), 3-13. 

2000

Arnbak, E., & Elbro, C. (2000). The effects of morphological awareness training on the reading and spelling skills of young dyslexics. Scandinavian Journal of Educational Research, 44(3), 229-251. 

Elbro, C. (2000). Deltagere og undervisere på FVU. Uddannelse. Undervisningsministeriets tidsskrift, (Årg. 33, No. 5), 61-66. 

Gellert, A. S. (2000). Kortlægning og vurdering af eksisterende test med henblik på afdækning af FVU-kursisters læse-, stave- og skrivefærdig­heder. København: Undervisningsministeriet.

Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (2000). Hvordan ser en god læsebog ud? Mål & Mæle, 23 (1)

Petersen, D. K. (2000). What Do you Get if You Add /mmm/ to Ice? Training Phoneme Awareness in Kindergarten. I: N.A. Badian (red:) Prediction and Prevention of Reading Failure (s. 247-274) Timonium: York Press.

1999

Arnbark, E., & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. Center for Læseforskning, Københavns Universitet: Undervisningsministeriet.

Borstrøm, I. B., Petersen, D. K., & Elbro, C. (1999). Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse? En undersøgelse af læsebogens betydning for den første læseudvikling. Center for Læseforskning og Undervisningsminister: Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (1999). Dyslexia: Core difficulties, variability, and causes. I Reading development and the teaching of reading (s. 131-156). Oxford: Blackwell Publishing. 

Elbro, C. (1999). Ordblindhed. I Den Store Danske Encyklopædi (Bind 14, s. 517). København: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 

Elisabeth Arnbak (1999). Faglig læsning i AMU: En undersøgelse af sammenhængen mellem AMU-deltagernes funktionelle læsefærdighed og deres faglige læsning. Kbh.: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Gellert, A. S. (1999).  Læsevanskeligheder og adfærdsvanskeligheder. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 47(6), 313-317. 

Gellert, A. S. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418. 

Gellert, A., & Elbro, C. (1999). Reading disabilities, behaviour problems and delinquency: a review. Scandinavian Journal of Educational Research, (43 (2)), 131-155. 

Juul, H. (1999). Er der r i ordblind? Mål og mæle, (Årg. 22, nr. 1), 16-20. 

Pallesen, B. R. (1999). Om distinkthed. Mål & Mæle, 22 (2), 17-22.

Petersen, D. K., & Elbro, C. (1999). Pre-school prediction and prevention of dyslexia: A longitudinal study with children of dyslexic parents. I Learning to read: An integrated view from research and practice (s. 133-154). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

1998

Allerup, P., & Elbro, C. (1998). Comparing differences in accuracy acores across conditions or individuals: An argument for the use of log odds. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 51A(2), 409-424. 

Dalby, M. A., Elbro, C., & Stødkilde-Jørgensen, H. (1998). Temporal lobe asymmetry and dyslexia: An in-vivo study using MRI. Brain and Language, (62), 51-69. 

Elbro, C. (1998). Læsning. I Den Store Danske Encyklopædi (Bind 12, s. 413-418). København: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 

Elbro, C. (1998). Når historien hele tiden går i stå. Samvirke, (1998, marts), 96-104. 

Elbro, C. (1998). Valte, se skalte: om stærke ordpar. Mål og mæle, 21(4), 28-31. 

Elbro, C. (1998). When reading is "readn" or somthn. Distinctness of phonological representations of lexical items in normal and disabled readers. Scandinavian Journal of Psychology, (39), 149-153. 

Elbro, C., Borstrøm, I. B., & Petersen, D. K. (1998). Predicting dyslexia from kindergarten. The importance of distinctness of phonological representations of lexical items. Reading Research Quarterly, (vol. 33 (1)), 36-60. 

Elisabeth Arnbak & Carsten Elbro (1998). Læsning, læsekurser og uddannelse : om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. Københavns Universitet: Center for Læseforskning.

Elisabeth Arnbak & Carsten Elbro (1998). Teaching morphological awareness to dyslexic students. I: Reitsma, P. & Verhoeven, L. (1998) Problems and Interventions in Literacy Development (s. 277-292). Dordrecht: Springer Netherlands.

Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen (1998). Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen? Skolestart, 28, 10-13.