Test fra Center for Læseforskning

Herunder findes information om nogle af de test, som er udviklet på Center for Læseforskning. Enkelte testmaterialer er tilgængelige her på siden og kan frit benyttes af enkeltpersoner til udredning. Se mere under de enkelte test. Testmaterialerne må ikke kopieres eller videreformidles på nogen måde. 

Ordafkodning og stavning

"Find det der lyder som et ord"

Test af udnyttelse af skriftens lydprincip i ordafkodning. Individuel og gruppeprøve bl.a. til screening for ordblindhed. Standarder fra 7.kl. til voksne, både ordblinde og normale læsere.

"Elbros ordlister"

Ordlister til højtlæsning af rigtige ord og nonsensord. Til individuel læseundersøgelse, bl.a. for ordblindhed. Standarder fra 2.kl. til voksne, både ordblinde og normale læsere.

"Dynamisk ordblindetest (DOT)”

Testen afdækker, hvor let eller svært deltageren har ved at tilegne sig basale afkodningsfærdigheder på et lille, nyt alfabet. Testen er udviklet mhp. mere sikker identifikation af ordblinde voksne med dansk som andetsprog.

"Den tværgående ordblindetest"

Netbaseret test af ordblindhed til brug i hele uddannelsessystemet fra 3. klasse og opefter. Testen kan således både bruges til elever i grundskolen, i ungdomsuddannelser og til studerende op til lange videregående uddannelser.

"O-testen" (Visitationstesten)

Test af ordblindhed til brug ved visitation til ordblindeundervisning for voksne. 

Sprog- og læsetest fra Københavnsundersøgelsen (1993 og frem)

Forskellige sprog- og læsetest der er tilgængelige via Gyldendals hjemmeside. Primært test til 0. og 1. klasse.

"Morfemlæseprøve"

Test som afdækker, om deltagerne hurtigt kan genkende og forstå skrevne ord med flere betydningsdele (morfemer).

"Hvilket ord er rigtigt stavet"

Testen afdækker, om deltagerne hurtigt kan genkende den korrekte stavemåde af ord.

Læseforståelse

"Selvtest af læsefærdigheder for voksne"

Testen giver en hurtig vurdering af voksnes faktiske læsefærdigheder. Den giver også en helt uformel vurdering af resultatet.

"Vejledende Læsetest for Voksne (VLV)"

Vejledende Læsetest for Voksne er udviklet til brug for uddannelsesinstitutioners og jobcentres vejledning af voksne, der enten ønsker at deltage i læse-, stave-, skriveundervisning eller overvejer at deltage i en sådan undervisning.

"Læsetekster for Unge og Voksne"

Et materiale til afdækning af unges og voksnes funktionelle læsefærdighed.

"Læsetekster til 1. g, 1. hf mv."

En avanceret test af læseforståelse og stavning til 1. g og tilsvarende. Testen kan være med til at forudsige, hvordan det går den unge i den gymnasiale uddannelse.

Ordforrådstest

Almen ordforrådsprøve

Impressiv ordforrådsprøve, der kan afvikles som gruppeprøve. Prøven kan bruges til voksne og elever i folkeskolens ældste klasser.