Instruktion til oplæsning af Elbros ordlister med 40 ord og 40 nye ord

Testtager siger "Nu vil jeg bede dig om at læse nogle enkelte ord op. Der er fire (evt. kun to) sider med 20 ord på hver. Først er der to (evt. et) ark med rigtige ord; dernæst kommer der to (evt. et) ark med ord, du hverken har set eller hørt før. Disse nye ord skal du læse op, som om de var rigtige ord. Jeg vil gerne optage din læsning på bånd, fordi jeg nok ikke kan nå at skrive ned undervejs".

[Optag elevens læsning på bånd. Gør opmærksom på, når nonsensordene begynder.]

Vejledning til scoring

Hvis eleven forsøger flere gange på det samme ord, og et af forsøgene er korrekt, scores ordet som korrekt. Et nyt ord (nonsensord) er læst korrekt, såfremt alle bogstaver har fået en standardudtale eller evt. en betinget udtale (udtaler der er betinget af de andre bogstaver i ordet).

Procent rigtige = antal rigtige x 100 / antal ord i alt
Ord pr. minut = antal ord i alt x 60 / samlet læsetid i sek.
Rigtige pr. minut = antal rigtigt læste ord x 60 / samlet læsetid i sek.

Tilbage