Elbros ordlister med 40 ord og 40 nye ord

Resultater i forskellige grupper

Tilbage

 

Elever i 2.-3. klasse

Gruppen: Elever i 2.-3. klasse fra kommune- og privatskoler (8:4 - 10:11 år, gennemsnit 9:4 år).

Antal elever: 26

Testtidspunkt: 1987

Geografisk område: Storkøbenhavn 

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen:

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (20 ord)a
Præcision (% rigtige)  89,2        
Hastighed (ord / minut) 54,5        
Kombineret (rigtige / minut)  48,6        
Nonsens ord (20 ord)a
Præcision (% rigtige)  86,0        
Hastighed (ord / minut) 37,5        
Kombineret (rigtige / minut)  32,3        

a De 20 ord fra den første liste

Reference: 

Elbro, C. (1990). Differences in dyslexia. A study of reading strategies and deficits in a linguistic perspective. København: Munksgaard.

Tilbage til top

Ordblinde elever i 4.-5. klasse

Gruppen: Ordblinde elever i folkeskolens 4.-5. klasse (10:1 - 12:1 år). Eleverne var mindst to år under forventet læseniveau og modtog specialundervisning for deres læse-stavevanskeligheder. 

Antal elever: 60

Testtidspunkt: 1996

Geografisk område: Storkøbenhavn 

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen:

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  60,5 35,0 45,0 62,5 75,0
Hastighed (ord / minut) 23,8 13,3 16,9 21,2 30,5
Kombineret (rigtige / minut)  14,8 5,8 8,1 14,0 17,9
Nonsens ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  46,2 17,5 30,0 45,0 62,5
Hastighed (ord / minut) 20,5 12,2 15,4 19,4 24,8
Kombineret (rigtige / minut)  9,8 2,9 5,0 9,1 14,0

Reference: 

Arnbak, E.& Elbro, C. (2000). The effects of morphological awareness training on the reading and spelling skills of young dyslexics. Scandinavian Journal of Educational Research, 44 (3), 229-251.

Arnbak, E.& Elbro, C. (2000). The effects of morphological awareness training on the reading and spelling skills of young dyslexics.

Tilbage til top

Elever i 7. klasse med ordblinde forældre

Gruppen: Elever i folkeskolens 7. klasse. I denne gruppe har alle elever mindst en forælder der subjektivt vurderet har/har haft læsevanskeligheder i mindst et år og samtidig objektivt vurderet har dårlige fonologiske afkodningsfærdigheder.

Antal elever: 47

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte klasser fra skoler i Storkøbenhavn

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen:

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  89,1        
Hastighed (ord / minut) 49,7        
Kombineret (rigtige / minut)  45,7 13,7 34,0 48,7 59,0
Nonsens ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  72,7        
Hastighed (ord / minut) 33,7        
Kombineret (rigtige / minut)  25,7 7,5 14,8 24,5 40,1

Reference:  Elbro, C. & Petersen, D.K. (in press). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training. An intervention study with children at risk of dyslexia. Publiceres i Journal of Educational Psychology

Tilbage til top

Elever i 7. klasse med normaltlæsende forældre

Gruppen: Elever i folkeskolens 7. klasse.

Antal elever: 41

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte klasser fra skoler i Storkøbenhavn

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen: 

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  96,5        
Hastighed (ord / minut) 61,3        
Kombineret (rigtige / minut)  59,2 38,9 50,4 58,5 66,3
Nonsens ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  87,0        
Hastighed (ord / minut) 46,9        
Kombineret (rigtige / minut)  40,6 24,3 31,1 41,4 50,4

Reference:  Elbro, C. & Petersen, D.K. (in press). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training. An intervention study with children at risk of dyslexia. Publiceres i Journal of Educational Psychology

Tilbage til top

Ordblinde teenagere

Gruppen: Svært ordblinde teenagere (13:7 - 17:3 år, gennemsnit 15:3 år) fra Ordblindeinstituttet i Hellerup ved København. Eleverne var mindst 3 år under forventet læsealder.

Antal elever: 26

Testtidspunkt: 1986

Geografisk område: Storkøbenhavn 

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen: 

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (20 ord)a
Præcision (% rigtige)  75,4        
Hastighed (ord / minut) 37,5        
Kombineret ( rigtige / minut)  28,3        
Nonsens ord (20 ord)a
Præcision (% rigtige)  54,0        
Hastighed (ord / minut) 23,1        
Kombineret ( rigtige / minut)  12,5        

a De 20 ord fra den første liste Reference: 

Elbro, C. (1990). Differences in dyslexia. A study of reading strategies and deficits in a linguistic perspective. København: Munksgaard.

Tilbage til top

Voksne der havde svært ved at læse i skolen

Gruppen: Voksne (24-56 år, gennemsnit 36 år), der havde svært ved at lære at læse i de første skoleår. Vanskelighederne varede mere end et år og blev bemærket af læreren, forældrene eller en anden voksen.  Ikke alle havde generende vanskeligheder som voksne.

Antal deltagere: 134

Geografisk område: Storkøbenhavn

Fordeling af resultater for gruppen:

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  92,8 81,3 87,5 95,0 100,0
Hastighed (ord / minut) 67,7 43,7 54,5 68,6 77,4
Kombineret (rigtige / minut)  63,4 37,7 50,7 64,9 73,3
Nonsens ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  68,5 36,5 55,0 72,5 85,0
Hastighed (ord / minut) 35,8 18,5 26,7 35,8 45,3
Kombineret (rigtige / minut)  25,3 7,6 14,8 24,2 35,6

Reference:  Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia. In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146). Dordrecht: Kluwer.

Elbro, C., Nielsen, I., & Petersen, D. K. (1994). Dyslexia in adults: Evidence for deficits in non-word reading and in the phonological representation of lexical items. Annals of Dyslexia, 44, 205-226.

Tilbage til top

Voksne uden læsevanskeligheder i skolen

Gruppen: Voksne uden læsevanskeligheder (24-56 år, gennemsnit 36 år).

Antal deltagere: 71

Geografisk område: Storkøbenhavn

Fordeling af resultater for gruppen:

 

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

Rigtige ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  98,1 97,5 100,0 100,0 100,0
Hastighed (ord / minut) 88,9 61,9 70,6 85,7 104,3
Kombineret (rigtige / minut)  87,2 60,5 70,6 85,7 104,3
Nonsens ord (40 ord)
Præcision (% rigtige)  95,5 87,5 95,0 97,5 100,0
Hastighed (ord / minut) 63,0 43,8 53,3 60,0 70,6
Kombineret (rigtige / minut)  60,4 40,1 48,2 57,1 70,6

Reference: 

Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia.

In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146).

Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146).

Dordrecht: Kluwer. Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia. In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), (pp. 129-146).

Dordrecht: Kluwer.

Tilbage til top

Om middelværdi og percentiler

Middelværdi: Gennemsnittet af alle deltagernes resultater.

10-percentilen: Resultaterne blandt de dårligste 10 % af deltagerne lå på eller under 10-percentilen.

25-percentilen: Resultaterne i den dårligste fjerdedel af deltagerne lå på eller under 25-percentilen.

50-percentilen (medianen): 50-percentilen deler deltagerne i den bedste og den dårligste halvdel.

75-percentilen: Resultaterne i den bedste fjerdedel ligger på eller over 75-percentilen.

Tilbage til top