Almen ordforrådsprøve

Hvilke færdigheder afdækker prøven?

Testen er en impressiv ordforrådsprøve, der kan afvikles som gruppeprøve.  Eleven hører et ord og skal efterfølgende vælge hvilket af 3 sagte ord, der har samme betydning. Prøven er således uafhængig af elevernes afkodningsfærdighed.  Der er 25 opgaver i prøven.

Ordene der indgår i denne prøve afdækker alment ordforråd og indeholder ord fra forskellige fagområder, eksempelvis samfundsfag, historie, biologi.  Denne prøve forklarede en betydelig del af variationen i elevernes PISA-score i 2009.

Hvem kan denne prøve bruges til?

Prøven kan bruges til voksne og elever i folkeskolens ældste klasser.  Prøven er udviklet af Dorthe Klint Petersen.

Ordene i denne prøve indgik oprindelig i 3 forskellige ordforrådsprøver, og på baggrund af en raschanalyse af data fra de tidligere undersøgelser er der lavet en ny prøve med de bedste opgaver fra de 3 tidligere ordforrådsprøver (semantisk, historie, biologi).  Den nye prøve har en høj pålidelighed (Guttmann split half 0,93) og har været anvendt i PISA-undersøgelsen samt i et projekt om undervisning i faglig læsning.

Hvordan afvikles prøven?

Link til instruktion og elevark

Link til facitliste

Hvad kan jeg sammenligne med?

Elever i 9. klasse med dansk som modersmål

4817 Elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse)

10-percentil

25 percentil

50 percentil

75 percentil

16,60

(3,81)

12

14

17

19

Elever i 9. klasse med dansk som andetsprog

641 elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse)

10-percentil

25 percentil

50 percentil

75 percentil

13,38

(3,96)

8

10

13

16

 

Reference til undersøgelsen:

Arnbak, E. (2009) To what extent do basic skills predict students’ PISA performance? Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading.

Egelund, N.(2010) PISA 2009, danske unge i en international sammenligning, Bind 1 resultatrapport. Dafolo.

Elever i 7. klasse

296 elever i Hvidovre kommune med dansk som modersmål

Middelværdi (standardafvigelse)

10-percentil

25 percentil

50 percentil

75 percentil

14,56

(3,34)

10

12

14

17

59 elever i Hvidovre kommune med dansk som andetsprog

Middelværdi (standardafvigelse)

10-percentil

25 percentil

50 percentil

75 percentil

12,52

(3,14)

8

10

13

15

Reference til undersøgelsen

Projekt VIS – læsevejlederprojektet

Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine Nobelius og Karina Brunsgaard Bek

For Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening, juni 2014.