Om testen "Find det der lyder som et ord"

Hvilke færdigheder afdækker testen?

Testen drejer sig om at finde de nye ord, der kan lyde ligesom et rigtigt ord, fx kan jor lyde ligesom jord. Testen afdækker færdigheder i at udnytte skriftens lydprincip, dvs. færdigheder i at forbinde bogstaver med deres lyde. At kunne udnytte skriftens lydprincip er grundlaget for at læse og stave, bl.a. fordi det er en forudsætning for at kunne læse og stave ord, man ikke har set før. Langsom og upræcis udnyttelse af lydprincippet er kernen i ordblindes (dyslektikeres) læseproblemer.
Desuden kræver testen, at man kan forbinde lydene med kendte ord. Den minder således en hel del om begynderlæserens opgave: at sætte lyd på bogstaver og at finde ud af, hvilket kendt ord det bliver til.

Hvem kan testen anvendes til?

Testen er oprindeligt udviklet som en del af DIAVOK – diagnostisk læsetest for voksne (Nielsen & Petersen, 1992). I forbindelse med Læsecenterets forskning har testen dog vist sig brugbar ned til 7. klasse. Måske kan den endda anvendes med yngre læsere. Der findes resultater (normer) for mange grupper af unge og voksne, bl.a. gymnasieelever, unge på teknisk skole, voksne i forberedende voksenundervisning (FVU), voksne ordblinde, voksne med læsevanskeligheder som børn m.fl.
 Det er påfaldende, at der er så markante forskelle mellem resultaterne i forskellige uddannelsesgrupper. For eksempel er der stort set ikke noget overlap mellem ordblinde og normale læsere. Selv de bedste deltagere i ordblindeundervisning klarer sig dårligere end de ringeste elever i normalundervisning. Og det er påfaldende, at gymnasieelever (allerede i 1.g) klarer sig så meget bedre end elever på fx teknisk skole eller voksne i almen voksenuddannelse (AVU). Det tyder på, at den undersøgte, helt basale læsefærdighed har stor betydning ved valg af uddannelse.

Beskrivelse af testen

Testen er en gruppetest med 38 enkeltopgaver. I hver enkelt opgave skal deltageren (deltagerne) afgøre, hvilket af fire nonsensord der kan lyde som et rigtigt ord, når man udtaler det, f.eks. jor, jir, jal, jyr. Her er jor den rigtige løsning, fordi det lyder som ordet jord. Da ingen af de fire nonsensord er stavet som rigtige ord, kan opgaven ikke løses ved umiddelbar ordgenkendelse. De 38 opgaver af af stigende sværhedsgrad. Deltageren har 5 minutter til til at løse så mange opgaver som muligt.

Testens kvalitet

Testens pålidelighed og gyldighed er høj og veldokumenteret (se f.eks. Elbro, Nielsen & Petersen, 1994, og Holders, Petersen, Borstrøm og Elbro, 1996). Testen giver stort set samme resultater som højtlæsning af en række nonsensord (korrelationskoefficienten er 0,82), og den fungerer således som en meget præcis indikator for de vanskeligheder, der kendetegner ordblinde.

Man må være opmærksom på, at deltageren skal kende de relevante ord. Den kan således være mindre relevant ved personer med et dårligt kendskab til dansk eller ved personer med langsom ordmobilisering, hvor den kan undervurdere læsefærdigheden.

Testen må ikke opfattes som en opfordring til at anvende nonsensord i undervisningen. Undervisning i skriftens lydprincip kan fx foregå med læsning og stavning af lydrette ord.

Tilbage