Vejledning til ordlister med 30 ord og 30 nye ord

Inden eleven ser ordene, skal de skrives ud på i alt otte sider (skrift: 14 punkt Times, eller samme skrift som i elevens læsebog). De findes i printervenligt format under et andet menupunkt. Der skal være to øvesider (én med rigtige ord og én med nye ord); og der skal være tre selvstændige sider med ord og tre med nye ord.

Brug et læsekort (en foldet A4-side) til at lægge under hvert ord på øvesiderne, så eleven kun ser ét nyt ord ad gangen.

Elevens svar skal optages, så de kan analyseres, og så du kan tage tid senere, og så du kan koncentrere dig om eleven under læsningen.

 

30 ord

Vis øvesiden. Instruktion: "Her er der nogle ord, som du måske kan læse.  Det er alle sammen ord, du kender; men det er ikke sikkert, du har set dem før."  Læg læsekortet under det første ord: "Her står der ." Ryk læsekortet en linje ned. "Prøv, om du kan læse det næste!" Her må testtageren gerne hjælpe lidt og rette.

                      Øveordene er , ny, , os, kat.

Hvis eleven læser et eller flere af øveordene uden hjælp, går man videre til prøveordene.  ”Det går jo fint. Jeg vil gerne optage din læsning, fordi jeg ikke kan nå at skrive ned undervejs.” (Start optageren). ”Her er der nogle flere ord. Prøv, om du kan sige, hvad der står.  Hvis der er ord, der er for svære, kan du enten gætte eller bare springe dem over.” Læg kortet under det første ord: "Værsgo, nu må du begynde." Ryk kortet ned, i takt med at eleven forsøger at læse ordene.

Det er vigtigt, at eleven kommer igennem den første side, så du kan tage tid på den.  Det samme gælder for elever, der går i gang med side 2 og 3. Fejllæsninger korri­ge­res ikke.  Eleven opfordres til at gå videre, hvis han eller hun tøver i mere end ca. 10 sekunder ved et ord.

Stop. Gå ikke videre med den næste side, hvis barnet fejllæser alle ordene på en side.

 

30 nye ord

Brug den samme instruktion som til 30 ord, men med denne indledning:

Vis øvesiden.  Instruktion: "Her er der nogle ord, som du ikke har set før.  Det er ikke rigtige ord.  Men man kan godt læse dem højt alligevel." Læg kortet under det første ord. Her står der sa.  Det er der jo ikke noget, der hedder.  Prøv, om du kan læse det næste!" Her må testtageren gerne hjælpe lidt og rette.

                      Øveordene er sa, na, mi, åt, kot.

Start optageren, inden læsningen af prøveordene.

Stop. Gå ikke videre med den næste side, hvis barnet fejllæser alle ordene på en side.

Et nyt ord (nonsensord) er læst korrekt, hvis alle bogstaver har fået en standardudtale eller evt. en betinget udtale (udtaler, der er betinget af de andre bogstaver i ordet). Der er ofte flere korrekte muligheder, og så er det ikke din foretrukne udtale, der er den eneste rigtige (se fx afsnittet "Skriftens principper" i kapitel 2 i bogen Læsevanskeligheder af Elbro, 2007 og senere).

Vejledning til scoring

Hvis eleven forsøger flere gange på det samme ord, og et af forsøgene er korrekt, scores ordet som korrekt. Et nyt ord er læst korrekt, såfremt alle bogstaver har fået en standardudtale eller evt. en betinget udtale (udtaler der er betinget af de andre bogstaver i ordet).

Procent rigtige = antal rigtige x 100 / antal ord i alt
Ord pr. minut = antal ord i alt x 60 / samlet læsetid i sek.
Rigtige pr. minut = antal rigtigt læste ord x 60 / samlet læsetid i sek.

Tilbage