Elbros ordlister med 30 ord og 30 nye ord

Resultater

Elever i maj 2. klasse

Antal elever: 117

Testtidspunkt: 2015

Geografisk område: skoler i Herlev, København og Næstved

Dansk som andetsprog: 35 % elever med andet modersmål end dansk

Fordeling af resultater for gruppen

 

30 ord

30 nye ord

Gennemsnit  rigtige

24,5

23,4

Midterresultat  

18 - 30

17 - 30

Gennemsnit  rigtige/minut

31,5

24,7

Midterresultat

11 - 51

9 - 40

Midterresultatet dækker resultater indenfor -1 og +1 standardafvigelse fra gennemsnittet, dvs. de midterste 68 % af eleverne (ned til 16 percentilen og op til 84 percentilen).

Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). / Gellert, Anna Steenberg; Elbro, Carsten. København: Center for Læseforskning, Københavns Universitet, 2016.

Tilbage