"Find det, der lyder som et ord"

Resultater i forskellige grupper

Tilbage

Elever i 7. klasse med ordblinde forældre

Gruppen: Elever i folkeskolens 7. klasse. I denne gruppe har alle elever mindst en forælder der subjektivt vurderet har/har haft læsevanskeligheder i mindst et år og samtidig objektivt vurderet har dårlige fonologiske afkodningsfærdigheder.

Antal elever: 47

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte klasser fra skoler i Storkøbenhavn

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

15,5

6,6

10,0

16,0

21,0

Reference: 

Elbro, C. & Petersen, D.K. (2005). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training. An intervention study with children at risk of dyslexia. Journal of Educational Psychology

Elever i 7. klasse med normaltlæsende forældre

Gruppen: Elever i folkeskolens 7. klasse.

Antal elever: 41

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte klasser fra skoler i Storkøbenhavn

Dansk som andetsprog: Alle elever har dansk som modersmål

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

21,4

11,0

15,5

20,0

27,0

Reference: 

Elbro, C. & Petersen, D.K. (in press). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training. An intervention study with children at risk of dyslexia. Publiceres i Journal of Educational Psychology

Elbro, C. & Petersen, D.K. (in press). Long-term effects of phoneme awareness and letter sound training. An intervention study with children at risk of dyslexia. Publiceres i

Elever i  8. klasse

Gruppen: Elever i folkeskolens 8. klasse

Antal elever: 268

Testtidspunkt: Efterår 2002

Geografisk område: Skolerne er valgt med en vis geografisk spredning i Københavnsområdet og inkluderer både små og store skoler.

Dansk som andetsprog: (??) %

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

23,1

12,0

17,0

23,0

29,0

Reference: 

Knudsen, L. (2003). Læseforståelse og tekstgenrer. København: Landsforeningen af Læsepædagoger. Læserapport 37.

Knudsen, L. (2003). . København: Landsforeningen af Læsepædagoger. Læserapport 37.

Elever i 9. klasse

Gruppen: Elever fra 5 folkeskoleklasser og 3 efterskoler

Antal elever: 326

Testtidspunkt: 1994

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte skoler fra København, Fyn og Jylland

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

21,5

11,0

16,0

21,0

27,0

Reference: 

Elbro, C., Haven, D. & Jandorf, B. D. (1997). Gode og dårlige læsere efter 9. klasse. Første del af en efterundersøgelse. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 34, 19-42.

Elbro, C., Haven, D. & Jandorf, B. D. (1997). Gode og dårlige læsere efter 9. klasse. Første del af en efterundersøgelse. , 19-42.

Elever på ordblindeefterskole eller produktionsskole

Gruppen: Elever fra tre ordblindeefterskoler for normalt begavede ordblinde, én produktionsskole samt få elever fra centerklasser.

Antal elever: 91

Testtidspunkt: 1994

Geografisk område: Tilfældigt udvalgte skoler fra København, Fyn og Jylland

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

8,3

4,0

6,0

8,0

10,0

Reference: 

Elbro, C., Haven, D. & Jandorf, B. D. (1997). Gode og dårlige læsere efter 9. klasse. Første del af en efterundersøgelse. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 34, 19-42.

Elever i 1.g

Gruppen: Gymnasieelever i 1.g

Antal elever: 197

Geografisk område: Århus amt, Fyns amt, Frederiksborg amt og Københavns amt.

Dansk som andetsprog: 13% har ikke opgivet hvilket modersmål de har, men af dem der har svaret har ingen oplyst at have dansk som andetsprog.

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

26,8

16,0 21,0 28,0 33,0

Reference: 

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

Elever på teknisk skole

Gruppen: Elever på de tekniske erhvervsuddannelser

Antal elever: 166

Geografisk område: Århus amt, Fyns amt, Frederiksborg amt og Københavns amt.

Dansk som andetsprog: 26% af eleverne har ikke opgivet hvilket modersmål de har, men af dem der har svaret har 10 % dansk som andetsprog.

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

18,4

8,0 12,0 17,0 24,0

Reference: 

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

Voksne der havde svært ved at læse i skolen

Gruppen: Voksne, der havde svært ved at lære at læse i de første skoleår. Vanskelighederne varede mere end et år og blev bemærket af læreren, forældrene eller en anden voksen.  Ikke alle havde generende vanskeligheder som voksne. 

Antal deltagere: 133

Geografisk område: Storkøbenhavn

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

12,1 5,0 8,0 12,0 16,0

Reference: 

Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia. In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146). Dordrecht: Kluwer.

Elbro, C., Nielsen, I., & Petersen, D. K. (1994). Dyslexia in adults: Evidence for deficits in non-word reading and in the phonological representation of lexical items. Annals of Dyslexia, 44, 205-226.

Voksne uden læsevanskeligheder i skolen

Gruppen: Voksne uden læsevanskeligheder

Antal deltagere: 72

Geografisk område: Storkøbenhavn

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

25,2 14,3 19,5 25,5 30,0

Reference: 

Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia. In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146). Dordrecht: Kluwer.

Voksne i ordblindeundervisning

Gruppen: Voksne i kompenserende specialundervisning i dansk (ordblindeundervisning).

Antal elever: 46

Geografisk område: Århus amt, Fyns amt, Frederiksborg amt og Københavns amt.

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

8,8

2,7 5,8 8,0 11,0

Reference

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). . København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

Voksne på læsekursus

Gruppen: Voksne på læsekurser. Læsekurser var forløberne for Forberedende Voksenundervisning (FVU).

Antal elever: 167

Gennemsnitsalder: 34 år.

Geografisk område: Århus amt, Fyns amt, Frederiksborg amt og Københavns amt.

Dansk som andetsprog: 27% af eleverne har ikke opgivet hvilket modersmål de har, men af dem der har svaret har 2% dansk som andetsprog.

 

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

11,7

5,0 8,0 10,0 15,0

Reference: 

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

AVU-kursister

Gruppen: Voksne i almen voksenuddannelse

Antal elever: 192

Gennemsnitsalder: 37 år.

Geografisk område: Århus amt, Fyns amt, Frederiksborg amt og Københavns amt.

Dansk som andetsprog: 28% af eleverne har ikke opgivet hvilket modersmål de har, men af dem der har svaret har 16 % dansk som andetsprog.

 

Fordeling af resultater for gruppen (antal rigtige på 5 min. ud af 38 opgaver):

Middelværdi

10-percentil

25-percentil

50-percentil

75-percentil

17,7

8,0 11,3 16,0 24,8

Reference: 
Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). Læsning, læsekurser og uddannelse. Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale. København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

Arnbak, E. & Elbro, C. (1999). . København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.

 

Om middelværdi og percentiler

Middelværdi: Gennemsnittet af alle deltagernes resultater.

10-percentilen: Resultaterne blandt de dårligste 10 % af deltagerne lå på eller under 10-percentilen.

25-percentilen: Resultaterne i den dårligste fjerdedel af deltagerne lå på eller under 25-percentilen.

50-percentilen (medianen): 50-percentilen deler deltagerne i den bedste og den dårligste halvdel.

75-percentilen: Resultaterne i den bedste fjerdedel ligger på eller over 75-percentilen.