Fra undervisning til selvindlæring – Københavns Universitet

Forside > Centerets forskning > Fra undervisning til s...

Fra undervisning til selvindlæring

Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet

Projektets formål er at udvikle, afholde og evaluere særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser for dansklærere og læse- og sprogvejledere. Lærerne rustes til at stimulere deres elevers tilegnelse af nye ord gennem de tekster, de møder, både i og uden for skolen. Kurserne imødekommer mange kommuners ønske om at forbedre den sprog- og læseunderstøttende indsats på mellemtrinnet.

Projektet gennemføres 2016-2018 i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune på en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskole-donationen). Evalueringsdelen omfatter en effektundersøgelse med ca. 450 elever fra 4. klassetrin.

I evalueringsrapporten for projektåret 2017 beskrives kursisternes evaluering af efteruddannelseskurset samt de positive resultater fra effektundersøgelsen.
I 2018 gennemføres efteruddannelseskurset i

  • Tønder Kommune
  • Norddjurs Kommune
  • Herlev Kommune
  • Greve Kommune.

Projektets forløb

Det 3-årige projekt løber fra 2016 - 2018.
Læs om projektets forløb.