Fra undervisning til selvindlæring

Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet

Projektets formål var at udvikle, afholde og evaluere særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser for dansklærere og læse- og sprogvejledere. Gennem kurserne rustes lærerne til at stimulere deres elevers tilegnelse af nye ord gennem de tekster, de møder, både i og uden for skolen. Kurserne imødekommer mange kommuners ønske om at forbedre den sprog- og læseunderstøttende indsats på mellemtrinnet.

Projektet blev gennemført 2016-2018 i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune på en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskole-donationen). Evalueringsdelen omfattede en effektundersøgelse med ca. 450 elever fra 4. klassetrin.

I evalueringsrapporten for projektåret 2017 beskrives Høje-Taastrup-deltagernes evaluering af efteruddannelseskurset samt de positive resultater fra effektundersøgelsen.
I 2018 blev efteruddannelseskurset gennemført i yderligere fire kommuner:

  • Tønder Kommune
  • Norddjurs Kommune
  • Herlev Kommune
  • Greve Kommune.

Projektets produkter

Se, hvad der kom ud af projektet.