Projektets produkter

Hanne Trebbien Daugaard, Anne-Mette Veber Nielsen (begge Center for Læseforskning) og Tina Rønberg Nielsen (Høje-Taastrup Kommune) ved projektets slutkonference.

Hanne Trebbien Daugaard, Anne-Mette Veber Nielsen (begge Center for Læseforskning) og Tina Rønberg Nielsen (Høje-Taastrup Kommune) ved projektets slutkonference.

De vigtigste produkter

Efteruddannelseskurset Tag ordet med dig! er udviklet og gennemført i Høje-Taastrup Kommune og derefter i fire andre kommuner. I alt har ca. 180 lærere, læse- og sprogvejledere været på kursus.
Hvis man er interesseret i kurset, kan man maile til tagordetmeddig@gmail.com (att. Hanne Trebbien Daugaard).

På baggrund af projektet er der desuden udgivet

  • En bog til lærere/lærerstuderende/læsevejlederuddannelsen:

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2019). Skub på ordene. København: Akademisk Forlag.

  • Et undervisningsmateriale:

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen (2019): Tag ordet med dig! Gyldendal.

Materialet består af Bog 1 Brug morfemerne, Bog 2 Brug konteksten samt Lærervejledning.

Andre publikationer

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (under bedømmelse). Context clue types and their prevalence in texts for Danish 3rd and 4th graders. Artikelmanuskript.

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2018). Undervisning i ordtilegnelse under selvstændig læsning. Læsepædagogen, nr. 4, 2018.

Juul, H., Nielsen, A.-M. V., Daugaard, H. T. (2018). Morfologi på mellemtrinnet. NyS, nr. 54, s. 11-32.

Nielsen, A.-M. V., Daugaard, H. T. & Juul, H. (2017). Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet. Skandinaviske Sprogstudier, nr. 8, s. 25-41.

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2016). Kan man fremme elevers selvstændige ordtilegnelse? Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 77, s. 9-11.

Yderligere publikationer er under udarbejdelse

Foredrag m.m.

Anne-Mette Veber Nielsen holder oplæg ved projektets slutkonference
Anne-Mette Veber Nielsen holder oplæg ved projektets slutkonference

Oplæg på Læsevejlederdagen (november 2018) og Ord18 (december 2018)

Projektets slutkonference Tag ordet med dig! blev afholdt 29. august 2018 i Taastrup Kulturcenter med ca. 200 deltagere.

Oplæg ved 15. Nordiske Børnesprogssymposium (Syddansk Universitet, maj 2018)

Oplæg på konferencen Når koden er knækket (UCC, januar 2018)

Oplæg på den årlige konference i The Society for the Scientific Study of Reading, hhv. juli 2017 i Halifax, Canada, og juli 2018 i Brighton, England. Ved 2018-konferencen havde projektgruppen arrangeret symposiet Vocabularies – and how to make them grow.

Oplæg på læsevejledermøder i Høje-Taastrup og Roskilde

Oplæg på skoleledermøder i Høje-Taastrup