Projektdeltagere – Københavns Universitet

Projektdeltagere

Projektet er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

Fra Høje-Taastrup kommune deltager femten dansklærere med elever på 4. klassetrin samt læse- og sprogvejledere fra kommunens skoler foruden talehørekonsulent Lotte Grell og pædagogisk konsulent Tina Rønberg Nielsen, der koordinerer samarbejdet. 

Derudover deltager tolv 4. klasser fra Greve Kommune som sammenligningsgruppe.

Fra Center for Læseforskning deltager postdoc Anne-Mette Veber Nielsen, postdoc Hanne Trebbien Daugaard samt lektor Holger Juul (projektleder). Professor Carsten Elbro er tilknyttet projektet som konsulent.

Lektor Elsebeth Otzen (Professionshøjskolen Metropol) er tilknyttet som pædagogisk konsulent i forbindelse med udviklingen af lærerkurset.

Projektet følges desuden af en international følgegruppe, som inkluderer professor Linnea Ehri (City University of New York), professor Kate Cain (Lancaster University) og lektor Elisabeth Arnbak (Aarhus Universitet).

Den internationale følgegruppe sammen med projektgruppen fra Center for Læseforskning. Fra venstre: Linnea Ehri, Elisabeth Arnbak, Anne-Mette Veber Nielsen, Holger Juul, Kate Cain og Hanne Trebbien Daugaard.

   
Pilotprojekt

I 2016 gennemførtes et pilotprojekt, ligeledes med dansklærere, elever og læse- ogsprogvejledere fra 4 Høje-Taastrup Kommune. De deltagende skoler var:

Fløng Skole, Sengeløse Skole, Mølleholmskolen og Charlotteskolen. I alt 11 lærere deltog sammen med 9 læse- og sprogvejledere i lærerkurset og afprøvede efterfølgende det udviklede undervisningsforløb i deres klasser (eksperimentklasser). Yderligere 5 lærere deltog med deres klasser i en kontrolbetingelse (kontrolklasser).