Projektdeltagere

Projektet var et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

I hovedforløbet (2017) deltog fra Høje-Taastrup Kommune femten dansklærere med elever på 4. klassetrin samt læse- og sprogvejledere fra kommunens skoler foruden talehørekonsulent Lotte Grell og pædagogisk konsulent Tina Rønberg Nielsen, der koordinerede samarbejdet. 

Derudover deltog tolv 4. klasser fra Greve Kommune som sammenligningsgruppe.

Fra Center for Læseforskning deltog postdoc Anne-Mette Veber Nielsen, postdoc Hanne Trebbien Daugaard samt lektor Holger Juul (projektleder). Professor Carsten Elbro var tilknyttet projektet som konsulent.

Lektor Elsebeth Otzen (Professionshøjskolen Metropol) var tilknyttet som pædagogisk konsulent i forbindelse med udviklingen af lærerkurset.

Projektet blev desuden fulgt af en international følgegruppe: professor Linnea Ehri (City University of New York), professor Kate Cain (Lancaster University) og lektor Elisabeth Arnbak (Aarhus Universitet).

En lang række digitale prøver blev udviklet i forbindelse med projektet, sådan at vi kunne følge de deltagende elevers udvikling. Prøverne blev afviklet via en særlig internetportal som blev udviklet i samarbejde med Ulrik Kofod fra firmaet Cybersite.dk.

Den internationale følgegruppe sammen med projektgruppen fra Center for Læseforskning. Fra venstre: Linnea Ehri, Elisabeth Arnbak, Anne-Mette Veber Nielsen, Holger Juul, Kate Cain og Hanne Trebbien Daugaard.

   
Pilotprojektet

I 2016 gennemførtes et pilotprojekt med deltagelses af dansklærere, elever og læse-  og sprogvejledere fra 4 skoler i Høje-Taastrup Kommune. De deltagende skoler var: Fløng Skole, Sengeløse Skole, Mølleholmskolen og Charlotteskolen. 

I alt 11 lærere deltog sammen med 9 læse- og sprogvejledere i lærerkurset og afprøvede efterfølgende det udviklede undervisningsforløb i deres klasser (eksperimentklasser). Yderligere 5 lærere deltog med deres klasser i en kontrolbetingelse (kontrolklasser).