Holger Juul

Holger Juul

Lektor

Aktuel forskning

Jeg forsker primært i læse- og stavefærdigheder, men beskæftiger mig også med dansk udtale og ortografi, ordforrådsudvikling, sprogtestning og andre sproglige emner.

Aktuelt er jeg involveret i flere projekter, bl.a.: en undersøgelse af unges talesprog i de fem største danske byer (med fokus på prosodiske træk, dvs. tonegang, stød og vokallængde); projektet Få forståelsen med (i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning); samt "Kortlægning og afprøvning af metoder og materialer til undervisning af elever med afkodnings- og stavevanskeligheder" (i samarbejde med med bl.a. Professionshøjskolen Absalon).

Af tidligere projekter kan bl.a. nævnes Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet (2015-2019) og Development of Speed in Reading (2009-2013).

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser både på bachelor- og kandidatniveau - og vejleder primært studerende fra audiologopædi, dansk og lingvistik. Jeg er især glad for at vejlede opgaver hvor der indgår en eller anden form for dataindsamling eller eksperiment. Men alle med interesser inden for mine primære interesseområder (læsning, stavning, ordforrådsudvikling, dansk udtale og ortografi, sprogtestning) er velkomne til at sende mig en mail og høre om mulighederne for at få et vejledningsforløb op at køre. Skriv lidt om dit hidtidige studie- og karriereforløb og om hvad du har af tanker om opgavens fokus.

ID: 13298