Projektets forløb

Projektet blev gennemført i 2016-2018.

’Testmedarbejdere i 2016’. Navnene er fra venstre: Holger Juul, Stine Fulgsang Engmose, Ane Sandal, Helle Louise Møller Jensen, Amanda Rita Spang-Thomsen, Josefine Emilie Næs, Mette Kræmmer Schelde, Astrid Keitum Fisker, Hanne Trebbien Daugaard, Anne-Mette Veber Nielsen

2016

2016 var projektets ”pilotår”, hvor vi udviklede prototypen på et lærerkursus om undervisning i ordtilegnelse og udformede et konkret undervisningsforløb for elever på mellemtrinnet (3. og 4. klassetrin). Formålet var at omsætte indsigter fra forskningslitteraturen til konkrete undervisningsaktiviteter med fokus på ordtilegnelse. På kurset arbejdede de deltagende lærere og læse- og sprogvejledere ud fra kursusledernes oplæg med at udforme undervisningsaktiviteter, der egner sig til elever på mellemtrinnet i Danmark. Lærerkurset blev evalueret, og lærerne afprøvede det resulterende undervisningsforløb i deres klasser.


Før og efter perioden med afvikling af undervisningsforløbet i eksperimentklasserne deltog elever i både eksperiment- og kontrolklasser i test af en række sproglige færdigheder, sådan at effekterne af den eksperimentelle undervisning kunne vurderes og dokumenteres. Resultaterne fra pilotåret var positive og pegede samtidig på en række elementer der med fordel kunne justeres.

Flowdiagram, der viser hovedoverskrift for hvert år som beskrevet i teksten

2017

I 2017 gennemførtes både lærerkursus og undervisningsforløb med en lang række justeringer på baggrund af erfaringerne fra 2016. Femten klasser fra Høje-Taastrup Kommune gennemførte undervisningsforløbet sammen med deres lærere. Eleverne gennemførte desuden en række tests før og efter forløbet. Tolv klasser fra Greve Kommune fungerede som sammenligningsgruppe og gennemførte de samme tests, sådan at elevudbyttet af det særlige undervisningsforløb kunne evalueres.

I 2017 fokuserede projektet på 4. klassetrin, hvor der i pilotåret også deltog elever fra 3. klasse. Årsagen var, at relativt mange elever i 3. klasse ikke havde tilstrækkelige læsefærdigheder til at få fuldt udbytte, og at flere klasser havde svært ved at nå igennem hele undervisningsforløbet i pilotåret.

Resultaterne fra effektundersøgelsen i 2017 vidner om, at justeringerne var hensigtsmæssige, og at deltagerne på kurset sammen med deres elever gjorde en stor indsats i klasseværelserne.

Der sås stærke effekter af undervisningen på test af elevernes kendskab til betydning og stavning af de ord som lærerne har undervist eleverne direkte i. Der var også stærke effekter at se på elevernes morfologiske færdigheder (opdeling af ord i morfemer og evne til at analysere et ords mulige betydning ud fra dets morfemer) og en mindre, men signifikant effekt at spore på elevernes udnyttelse af konteksten omkring et ord (undersøgt med en test af sætningslæsning, hvor eleven skulle indsætte ord der mangler).

At eleverne har fået nye strategier til rådighed, når de møder et nyt ord i en tekst, afspejles også i resultaterne på en test, hvor eleverne skulle læse små tekster, der indeholdt nogle nye (svære, men rigtige danske) ord, og efterfølgende skulle give et bud på disse ords betydning og stavning. Resultaterne på denne test viste meget opmuntrende, at eleverne i eksperimentklasserne oftere end sammenligningsgruppen forsøgte sig med enten at udnytte konteksten eller morfemer i ordene, når de gav et bud på ordenes betydning, og at de lidt oftere stavede de nye ord korrekt.
Resultaterne fra 2017 er uddybet og illustreret grafisk i en evalueringsrapport.

2018

Lærerkurset er i 2018 afholdt i yderligere fire kommuner (Greve, Herlev, Norddjurs og Tønder). På baggrund af forløbene i 2016 og 2017 kunne kurset nu tage udgangspunkt i et evidens- og erfaringsbaseret undervisningsmateriale med titlen "Tag ordet med dig" (under udgivelse på Gyldendal Uddannelse). Projektets resultater formidles desuden i skriftlige publikationer og foredrag. Projektets slutkonference blev afholdt 29. august 2018 i Taastrup Kulturcenter.