Effekt af forbedrede lydlige repræsentationer af ord - blandt børn med risiko for læsevanskeligheder

Projektet indeholder en effektundersøgelse med børnehaveklassebørn med risiko for læsevanskeligheder. Børnene til undersøgelsen er udvalgt på baggrund af en screening af 824 børn i begyndelsen af børnehaveklassen. De 86 børn, der blev udvalgt til at deltage i undersøgelsen, havde dårlige sproglige forudsætninger for den fonologiske opmærksomhedstræning og senere læse- og staveundervisning. 41 af disse børn modtog en særlig udtaletræning i løbet af børnehaveklassen som supplement til den fonologiske opmærksomhedstræning. De resterende 45 børn fulgte udelukkende den almindelige undervisning i børnehaveklassen. Træningen varede 12 uger. Halvdelen af træningen foregik i små grupper med en specialundervisningslærer, mens den anden halvdel af træningen foregik som enkeltmandsundervisning ved computeren. Hovedformålet med udtaletræningen er at se, om det er muligt at forbedre børns lydlige repræsentationer af ord og efterfølgende undersøge, om disse forbedrede lydlige repræsentationer også har effekt på børnenes fonologiske opmærksomhed og senere læsefærdighed. Børnene i undersøgelsen begyndte i 1. klasse i august 2004, så undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. (Projektet finansieres udelukkende af Oak Foundation).

Publikationer:

Borstrøm, I. & Petersen, D. K. (1996). På vej til den første læsning. Fonologisk opmærksomhed. København: Alinea.

Elbro, C. (1996). Early linguistic abilities and reading development: A review and a hypothesis. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 8, 453-485.

Elbro, C., Borstrøm, I. & Petersen, D. K. (1998). Predicting dyslexia from kindergarten. The importance of distinctness of phonological representations of lexical items. Reading Research Quarterly, 33 (1), 36-60.

Petersen, D. K. (2000). What do you get if you add /mmm/ to ice? Training phoneme awareness in kindergarten: An intervention study with children of dyslexic parents. In N. Badian (Eds.), Prediction and prevention of reading failure (pp. 249-275). Timonium: York Press, Inc.

Petersen, D. K. (2003). Fokus på udtalen – et nyt dansk forskningsprojekt. Nyt om Ordblindhed, nr. 37.(www.dvo.dk/lavervi/nyhed/nr37)

Petersen, D. K. (2004). Distinkthedstræning i børnehaveklassen, hvorfor og hvordan? Nyt om Ordblindhed, nr. 38.(www.dvo.dk/lavervi/nyhed/nr38)