Voksnes funktionelle læsefærdigheder

Denne første landsdækkende undersøgelse af voksne danskeres funktionelle  læsefærdigheder viste meget store forskelle i voksnes læsning af dagligdags tekster. Ca. 12% (420.000) voksne havde vanskeligheder med mindst halvdelen af teksttyperne i undersøgelsen. (Støttet af Egmont Fonden og Undervisningsministeriet).
  


 Elbro, C., Møller, S., & Nielsen, E. M. (1991). Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af 18 - 67-åriges læsning af dagligdags tekster. Projekt Læsning og Undervisningsministeriet.

Møller, S. & Elbro, C. (1992). Ufaglærtes læsning. En undersøgelse af ufaglærte arbejderes læsning set i relation til andre voksnes læsning. København: Specialarbejderforbundet i Danmark SID.

Elbro, C. (1994). Funktionelle læsefærdigheder. Afgrænsning af begrebet og nogle resultater fra en dansk undersøgelse. I: B. E. Hagtvet m.fl. (red.), Ferdigheter i fare? Om lesing og skriving i dagens samfunn. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Elbro, C., Møller, S., & Nielsen, E. M. (1995). Functional reading difficulties in Denmark. A study of adult reading of common texts. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 7, 257-276.

Voksne danskeres læsefærdigheder: International sammenligning (SIALS)

Center for Læseforskning deltager som konsulent ved den anden undersøgelse af voksne danskeres læsefærdigheder, som gennemføres internationalt (SIALS). (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut støttes af Undervisningsministeriet, 1997-1999).