Computerstøttet undervisning i morfologi for dyslektikere

I en serie effektundersøgelser vurderes effekten af PC-baserede systemer, der giver dyslektikere mulighed for at høre vanskelige ord læst op (ved syntetisk tale) og segmenteret i bogstaver, stavelser eller morfemer. Med det første program, Syntekst, kunne dyslektikere både læse og skrive med støttende tale-feedback. Det andet program, Synord, er et kombineret læse- og staveprogram, hvor eleverne arbejder med henholdsvis morfemer og stavelser. Vi håber, at kunne indbygge talegenkendelse i et tredje program, Computerlæs, sådan at eleverne også kan få løbende støtte til at vurdere, om de har læst rigtigt eller ej. Dette tredje program arbejder vi på i fællesskab med Center for Personkommunikation ved Ålborg Universitet, Ringkøbing kommune og en række private virksomheder.

(Støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd og Undervisningensministeriets Mediesektion, Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering 1992-1997, 1999).
 Elbro, C. (1991). Computer-based techniques in remediation of dyslexia. In I. Lundberg & T. Høien (eds.), Literacy in a World of Change. Perspectives on Reading and Reading Disability. Stavanger: Center for Reading Research, pp. 177-189.

Elbro, C. (1991). Teaching dyslexic adolescents to read: From a psycholinguistic, differential diagnosis towards an individual program. In Bundesverband Legasthenie (ed.), Legasthenie. Bericht über den Europäischen Fachkongress 1990. Aachen. Bundesverband Legasthenie. Hannover, Germany, pp. 275-289.

Arnbak, E. (1993). Er mor-femdeling mord? Et morfologisk træningsmateriale. Herning: Special-pædagogisk forlag.

Arnbak, E. (1995). Ordtanken. Herning: Special-pædagogisk forlag.

Arnbak, E. & Elbro, C. (1996). Opmærksomhed på ords betydningsstruktur kan støtte ordblindes udvikling af læse- og stavefærdighed. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 33, 423-436.

Elbro, C., Rasmussen, I. & Spelling, B. (1996). Teaching reading to disabled readers: A controlled evaluation of synthetic speech feedback. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 140-155. (Også på dansk som Syntetisk tale som hjælp for læsehandicappede). København: Læsepædagogen, Pædagogisk forskningsrapport nr. 56.

Elbro, C. & Arnbak, E. (1996). The role of morpheme recognition and morphological awareness in dyslexia. Annals of Dyslexia, 46, 209-240.

Arnbak, E., & Elbro, C. (2000). The effects of morphological awareness training on the reading and spelling skills of young dyslexics. Scandinavian Journal of Educational Research, 44(3), 229-251.