Genrekendskab og læsning af fagtekster

Dette projekt indeholdt i hovedsagen en effektundersøgelse af betydningen af genrekendskab for læseforståelsen. Genrekendskab opfattes som et funktionelt begreb i modsætning til et formelt begreb. Det vil sige, at der fokuseres på funktionen af tekstgenrer og funktionens betydning for tekstens organisering og struktur. Indledningsvis gennemgås relaterede internationale undersøgelser, som afdækker den genrebestemte organisering af tekster og især betydningen af genrekendskab for læseforståelsen. Deltagerne i den aktuelle effektundersøgelse var elever i 8. klasse. Der var 8 klasser i en forsøgsgruppe; mens andre 8 klasser deltog som kontrolgruppe. Forsøgsgruppen modtog undervisning i to udvalgte skriftsproglige tekstgenrer: køreplaner og avisartikler. I undersøgelsen er målt direkte effekt af undervisningen, samt overføringseffekt i to plan: dels overføring af viden om de aktuelle genrer til læsning af tekster inden for genrerne; dels overføring af viden om de aktuelle genrer til læsning af tekster fra parallelgenrer og tekster, der ikke har med de aktuelle genrer at gøre (læseforståelse generelt). Efter i alt 10 lektioner sås en direkte effekt af undervisningen i genrekendskab - i form af øget viden om genrerne. Der sås desuden en overføringseffekt til læseforståelse af rigtige køreplaner og en lidt svagere effekt til læseforståelse af avisartikler, samt en overføringseffekt til utrænede, parallelle genrer og til læseforståelse af disse. Der kunne imidlertid ikke registreres effekt på en standardiseret læseforståelsestest med helt andre tekstgenrer.


Knudsen, L. (2003). Læseforståelse og tekstgenrer. København: Landsforeningen af Læsepædagoger. Læserapport 37.

Knudsen, L. (undervejs). Faglige tekstgenrer i folkeskolens ældste klasser. En effektundersøgelse af betydningen af forbedret genrekendskab. København: L & R Uddannelse.