Selvtest af læsefærdigheder for voksne

Ved Carsten Elbro, Anna Gellert, Katrine Lyskov Jensen

Finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det praktiske sigte med projektet har været at bidrage til, at voksne kan få lettere adgang til en uformel og relativt uhøjtidelig vurdering af deres faktiske læsefærdigheder – igennem en netbaseret selvtest. Selvtesten skal ikke erstatte den faglige vurdering af unge og voksnes læse- stave- og skrivefærdigheder, der gennemføres af professionelle på fx voksenuddan­nelses­centre og danner grundlag for holdplacerering og undervisningsplan­læg­ning. Den nye selvtest, som er kortere end Vejledende Læsetest for Voksne, skal derimod være med til at indikere, om der er behov for en mere omfattende testning og professionel vurdering af personens læse-, stave- og skrivefærdigheder.

Selvtesten skal give både centrale og pålidelige oplysninger om deltagerens læseforståelse. Men målsætningen har været at gøre den kort, hvilket betyder, at det almindelige format med læsetekster og spørgsmål ikke er anvendeligt. Projektgruppen har derfor udviklet og valideret en ny slags læsetest, som er lige så følsom for dimensioner i læseforståelse som de bedste af de traditionelle test, men som kan tages på en tredjedel af tiden.

Selvtest af læsefærdigheder for voksne er færdigudviklet og offentliggjort af bevillingsgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i efteråret 2015.
Rapport om testen kan læses her og testen kan tilgås på http://www.selvtest.nu  Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Cloze tests of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.