Staveproblemer i dansk

Holger Juul undersøgte i sit ph.d.-projekt forskellige aspekter af danske børns staveudvikling på mellemtrinnet.  Den engelsksprogede ph.d.-afhandling, Spelling Problemse in Danish (stavefejlen "Problemse" er bevidst), der blev forsvaret i 2004, er ikke udgivet som helhed. Den består af en indledning og fem artikler, hvoraf de følgende fire er publiceret i internationale tidsskrifter:

  • Juul, H., & Elbro, C. (2004). The links between grammar and spelling. A cognitive hurdle in deep orthographies? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 17, side 915-942.
  • Juul, H., & Sigurðsson, B. (2005). Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology, 46, side 263-272.
  • Juul, H. (2005). Knowledge of context sensitive spellings as a component of spelling competence: Evidence from Danish. Applied Psycholinguistics, 26, side 249-265.
  • Juul, H. (2005). Grammatical awareness and the spelling of inflectional morphemes in Danish. International Journal of Applied Linguistics, 15.

Med baggrund i projektet er der også publiceret flere artikler på dansk:

  • Juul, H. (2002). Grammatisk opmærksomhed. En overset vanskelighed i skolebørns udvikling? Mål og Mæle, 2. årgang, nr. 2, side 8-18.
  • Juul, H. (2003). Typer af stavefejl og typer af stavefærdighed. Danske Talesprog, 4, 59-74.
  • Juul, H. (2004). Staveproblemer i dansk. Læsepædagogen, 52 (3), 10-15.
  • Juul, H. og B. Sigurðsson (2004). Ortografien som handicap? Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík. NyS, 32, 67-88.
  • Juul, H. (2008). Sikker stavning. Læsepædagogen, 56. årgang, nr. 2, side 25-28.
  • Juul, H. (2009). Fra forskning til undervisningsmaterialeforfatning. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 55, side 10-12. (pdf)