Ordblindeundervisning af voksne: Deltagere og effekt

Projektet, som gennemførtes med støtte fra AOF's landsforbund, viste at kursisterne havde mest markante vanskeligheder med at udnytte skriftens alfabetiske princip. Mange bliver bedre læsere i løbet af en sæsons undervisning - især på hold, hvor lærerne er fagligt velkvalificerede.
 


Nielsen, I. & Petersen, D. K. (1992). Diavok. Et materiale der afdækker eventuelle læse- og stavevanskeligheder. København: AOF.

Holders, B., Petersen, D. K., Borstrøm, I. & Elbro, C. (1996). Undervisning af voksne ordblinde. En undersøgelse af undervisningseffekt og lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i AOF. København: Forlaget Skolepsykologi (75 sider).