Europæiske ortografier og ordblindhed

Dette EU-projekt (COST A8) med deltagelse fra 16 lande har til formål at afdække betydningen af variationer i alfabetiske ortografier for ordblindhedens forekomst, karakter og talesproglige korrelater. (Støttet af EU og Statens Humanistiske Forskningsråd 1997-2000).


Juul, H. & Elbro, C. (2001). Når bogstavets lyd afhænger af sammenhængen. Om tilegnelse af videregående afkodningsfærdighed. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 1, 3-13.

Elbro, C. (in press). Literacy acquisition in Danish: A deep orthography in cross-linguistic light. In R. M. Joshi & P. G. Aaron (Eds.), Handbook of Orthography and Literacy. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.