Development of speed in reading ("stjerneprojekt")

Ved Center for Læseforskning

Finansieret af Københavns Universitet, program of excellence

Formålet med projektet er dels at finde væsentlige, tidlige forudsætninger for udvikling af læsehastighed i de første skoleår, dels at undersøge læsehastighedens betydning for udvikling af læseforståelse på mellemtrinnet. Finansieringen blev strakt fra 2009-2013, opr. planlagt til at dække udviklingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men vi har indsamlet væsentlige data helt op til begyndelsen af 5. klasse til belysning af flere forhold. Der er for det første en undersøgelse af betydningen af tidlig indsigt i ortografiske konventioner for læse‑ og staveudviklingen (se Veber Nielsen). For det andet undersøger vi forholdet mellem læsehastighed, automatiseringsgraden af ordafkodningen og læseforståelsen. Projektet har allerede givet anledning til en lang række publikationer og internationale konferencebidrag.

Læs nærmere her.


Udvalgte publikationer:

Elbro, C., de Jong, P. F., Houter, D., & Nielsen, A.-M. V. (2012). From spelling pronunciation to lexical access: A second step in word decoding? Scientific Studies of Reading, 16(4), 341-359.

Gellert, A. S., & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.

Gellert, A. S. (in press). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology.

Juul, H., Poulsen, M., & Elbro, C. (accepted)  Separating speed from accuracy in beginning reading development. Journal of Educational Psychology.

Nielsen, A.-M. V., & Juul, H. (2012). Frilæsning i 1. klasse - effekt på ordlæsning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 49(1), 12-27.

Nielsen, A.-M. V., & Poulsen, M. (2012). Hvad kan man bruge læsescreening til - og hvornår? Læsepædagogen, 60(4), 4-8.

Poulsen, M., & Elbro, C. (2013). What's in a name depends on the type of name. The relationships between semantic and phonological access, reading fluency and reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 17(4), 303-314.

Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (in press). Multiple mediation analysis of the relationship between rapid naming and reading. Journal of Research in Reading(Preprint: DOI: 10.1111/j.1467-9817.2012.01547.x).