Udvikling af en tværgående test af ordblindhed – fra 3. kl. til lange videregående uddannelser

Ved Center for Læseforskning i samarbejde med Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak (DPU)

Finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning

Projektet udvikler en digital ordblindetest til brug på tværs af uddannelser – fra folkeskolens 3. klasse til lange videregående uddannelser. Ordblindetesten skal give en pålidelig, letanvendt vurdering af deltagerens (testelevens) færdigheder i at udnytte skriftens fundamentale lydprincip (fonematiske princip) i både læsning og stavning. Den placerer alle præstationer på én og samme skala og tilbyder eksternt validerede forslag til afgrænsning af ordblindhed på 10 forskellige klasse- og uddannelsesniveauer. Afgrænsningen bliver valideret bl.a. ved sammenligning med den nuværende afgrænsningspraksis.


Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. In L. Pøhler (Ed.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (pp. 11-21). København: Landsforeningen af Læsepædagoger.