Læsebøger og spredning i elevfærdigheder

Projektets formål var at bidrage til forklaringen af den internationalt set store spredning i danske børns læsefærdigheder i 3. klasse. Det fulgte ca. 200 klasser (ca. 3500 elever) i de første tre skoleår og fokuserede på materialer, metoder og lærerkvalifikationer. Dataindsamlingen er foretaget af de skolepsykologiske rådgivningskontorer. (Støttet af Undervisningsministeriet 1995-1999).


Elbro, C., Hansen, E., Mejding, J., Pagaard, J. & Raahauge, J. (1993). Råd til bedre læsning. Det rådgivende udvalgs rapport om læsefærdighed. København: Undervisningsministeriet.

Elbro, C., Birkvig, H., Jensen, C., Riis, J., Skovgaard-Petersen, V. & Winge, M. (1994). Dansk- og historiebøger. En gennemgang og vurdering af udbredte undervisningsmaterialer til dansk og historie på folkeskolens mellemtrin og til dansk i ungdomsuddannelserne. København: Undervisningsministeriet.

Borstrøm, I., Petersen, D. K. & Elbro, C. (1997). Midtvejsrapport fra projekt om valg af læsebogssytem og den første læseudvikling. Projekt Læsning. Københavns Universitet.

Borstrøm, I., Petersen, D. K., & Elbro, C. (1999). Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse? København: Center for Læseforskning, Undervisningsministeriets forlag.
Rapporten findes også på Undervisningsministeriets hjemmeside