Sproglige forudsætninger for læseindlæring

En langtidsundersøgelse af sproglige færdigheder og den tidlige læseudvikling blandt ca. 80 børn af forældre med dysleksi og ca. 80 børn af normaltlæsende forældre. Børnene er fulgt fra begyndelsen af børnehaveklassen indtil begyndelsen af 3. klasse. Der var to hovedformål med projektet:

- at undersøge mulige sammenhænge mellem sproglige færdigheder hos førskolebørn og børnenes senere læseudvikling og eventuel ordblindhed,

- at undersøge muligheden for at forebygge læsevanskeligheder ved hjælp af en særligt tilrettelagt undervisning i sproglyde i børnehaveklassen. 

Børnene, der deltog i undersøgelsen, begyndte i 7. klasse i 2000 og 2001, og dette gav en enestående mulighed for at undersøge sammenhænge mellem tidlige sproglige færdigheder og senere læseforståelse. I begyndelsen af 7. klasse deltog børnene derfor igen i en læseundersøgelse, denne gang med læseforståelse, ordkendskab og stavefærdigheder i fokus. Undersøgelsen viste tydelige, positive spor af den forebyggende indsats i børnehaveklassen syv år tidligere.

(Støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd og Rebekka fonden, 1992-1997; en opfølgning er devis støttet af NOS-S (1998-2000).
 


Elbro, C., Nielsen, I. & Petersen, D. K. (1994). Dyslexia in adults: Evidence for deficits in non-word reading and in the phonological representation of lexical items. Annals of Dyslexia, 44, 205-226.

Borstrøm, I. & Petersen, D. K. (1996). På vej til den første læsning. Fonologisk opmærksomhed. København: Alinea.

Elbro, C. (1996). Early linguistic abilities and reading development: A review and a hypothesis. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 8, 453-485.

Elbro, C. (1996b). Kan man forudsige ordblindhed? Mål & Mæle, 19(2), 16-25.

Borstrøm, I. & Elbro, C. (1997). Prevention of dyslexia in kindergarten: Effects of phoneme awareness training with children of dyslexic parents. In C. Hulme & M. Snowling (Eds.), Dyslexia: Biology, cognition and intervention (pp. 235-253). London: Whurr.

Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (1997). Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen? Mål & Mæle, 20 (4), 22-30.

Elbro, C., Borstrøm, I. & Petersen, D. K. (1998). Predicting dyslexia from kindergarten. The importance of distinctness of phonological representations of lexical items. Reading Research Quarterly, 33 (1), 36-60.

Elbro, C. (1998). Reading-listening discrepancy definitions of dyslexia. In P. Reitsma & L. Verhoeven (Eds.), Problems and interventions in literacy development (pp. 129-146). Dordrecht: Kluwer.

Petersen, D. K. & Elbro, C. (1999). Pre-school prediction and prevention of dyslexia: A longitudinal study with children of dyslexic parents. In T. Nunes (Ed.), Learning to read: An integrated view from research and practice.
Dordrecht: Kluwer.

Petersen, D. K. (2000). What do you get if you add /mmm/ to ice? Training phoneme awareness in kindergarten: An intervention study with children og dyslexic parents. In N. Badian (Eds.), Prediction and prevention of reading failure (pp. 249-275). Timonium: York Press, Inc.

Elbro, C., & Petersen, D. K. (2004). Long-term effects of phoneme awareness and letter name training.  An intervention study with children at risk of dyslexia. Journal of Educational Psychology, 96(4), 660-670.

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early prediction. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Handbook of Children's Literacy (pp. 340-360). Dordrecht: Kluwer.

Elbro, C., & Scarborough, H. S. (2004). Early intervention. In T. Nunes & P. Bryant (Eds.), Handbook of Children's Literacy (pp. 361-381). Dordrecht: Kluwer.