Neurologiske korrelater til ordblindhed

Flere undersøgelser med magnetisk ressonans scanning (MRI) har vist en lidt større tendens til symmetri mellem homologe områder i venstre og højre temporallapper blandt svært ordblinde end blandt normale læsere. En undersøgelse med funktionel hjernescanning (fMRI) er under forberedelse i samarbejde med MR-centeret ved Skejby Sygehus.


Dalby, M.A., Elbro, C. & Stødkilde-Jørgensen, H. (1998). Temporal lobe asymmetry and dyslexia: An in-vivo study using MRI. Brain and Language, 62, 51-69.