Ortografisk viden, ortografisk indlæring og stavning – hvad er relationen?

Ved Anne-Mette Veber Nielsen

Ph.d.-projekt finansieret af Københavns Universitet.

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at opnå større indsigt i 1) betydningen af ortografisk viden (eksisterende viden om det ortografiske system) for stavefærdigheder og 2) sammenhængen mellem ortografisk viden og ortografisk indlæring under selvstændig læsning. Til det formål gennemføres tre delstudier. Det empiriske grundlag for delstudie 1 og 2 er et langtidsstudie gennemført af Center for Læseforskning, der har fulgt en stor gruppe børn fra slutningen af 0. klasse til og med 5. klasse. I 5. klasse blev 140 elever testet med en række test herunder tre test af forskellige typer ortografisk viden. Det empiriske grundlag for delstudie 3 er en træningsundersøgelse gennemført som led i ph.d.-projektet med deltagelse af 42 elever fra 3. klasse inddelt i en eksperiment- og en kontrolgruppe.

Delstudie 1: Hovedformålet med dette studie er at undersøge, i hvilken udstrækning variation i stavefærdigheder i begyndelsen af 5. klasse kan forudsiges af en række mål fra slutningen af 0. klasse (fonemopmærksomhed, bogstavkendskab, RAN, fonologisk korttidshukommelse og visuel-verbal indlæring), når man kontrollerer for tidlige stavefærdigheder (begyndelsen af 2. klasse). Dvs. hvorvidt nogen af de tidlige mål er specifikt relateret til senere faser i staveudviklingen.

Delstudie 2: Ortografisk viden menes at være af afgørende betydning for udviklingen af konventionelle stavefærdigheder. Ortografisk viden inddeles ofte i en leksikal komponent kaldet ordspecifik (viden om de unikke bogstavfølger der udgør skrevne ord) og en subleksikal komponent kaldet general (viden om hvordan bogstaver typisk kombineres i ord). Formålet med dette studie er at undersøge, hvorvidt en yderligere komponent kaldet viden om betingede stavemønstre (fx viden om udtalen af bogstavfølgerne –eppe og –ippe som i steppe og slippe) kan forklare unik variation i samtidig stavefærdighed hos danske elever i 5. klasse.   

Delstudie 3: Hovedformålet med dette studie er at undersøge, hvorvidt viden om betingede stavemønstre indlært gennem kortvarig staveundervisning kan støtte ortografisk indlæring af nye ord, der indeholder trænede stavemønstre, under selvstændig læsning. De nye ord er indlejret i korte tekster, og hver deltager læser hvert ord fire gange. Få dage efter læsningen måles graden af ortografisk indlæring.


Nielsen, A-M., V. (2014). Ortografiske færdigheder og den tidlige læseudvikling, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51(2), 66-84

Nielsen, A. V. (under udgivelse). Ortografiske færdigheder og den tidlige læseudvikling. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.