Udvikling og afprøvning af et iPads-baseret redskab til understøttelse af tidlig læsetilegnelse og undervisningsdifferentiering i 0. klasse

Ved Mads Poulsen.

Bevilling fra Ministeriet for Børn og Undervisning

Det kan være svært i en folkeskoleklasse at hjælpe hver elev på lige netop det niveau, som eleven har brug for, særligt hvis der er 26 andre elever, som har også har brug for hjælp. Projektets formål er at udvikle og evaluere effekten af et it-baseret læringsredskab til at understøtte undervisningen i begyndende læsefærdigheder i 0.-klasse. Der er særligt fokus på muligheder for 1) at tilpasse den it-baserede undervisningen til den enkelte elev, og 2) at give lærerne indsigt i elevernes løbende udvikling på en overskuelig måde. Denne indsigt kan danne udgangspunkt for differentiering i den øvrige læseundervisning. Evalueringen består i at vurdere, om det it-baserede redskab bidrager til læseudviklingen ud over den udvikling, der kan forventes uden it-redskabet.