Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf

Færdigheder og fordelinger i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser. Første rapport fra en screening med "Læsetekster for gymnasium, hf mv."

Carsten Elbro & Elisabeth Arnbak

* Se hele rapporten (2004) i printervenligt format (pdf)

Denne rapport om gymnasie- og hf-elevers læsefærdigheder redegør for aspekter af mere end 500 elevers læse- og stavefærdigheder, som de fremtræder med screeningsmaterialet Læsetekster for gymnasium, hf mv. (Arnbak & Elbro, 2000). De sidste resultater blev indsamlet i slutningen af november, og der kan stadig være mindre, ukorrigerede fejl fra prøvetagningen, dataindtastningen og dataanalyser. Derfor er rapporten kun foreløbig. Når rapporten alligevel offentliggøres, er det for så hurtigt som muligt at give de medvirkende lærere og elever et sammenligningsgrundlag.

De følgende resultatfordelinger kan således bruges som sammenligningsgrundlag for klasser og enkeltelever. Resultaterne er indsamlet med henblik på en repræsentativ geografisk og social spredning, således at man med rimelig sikkerhed kan betragte resultaterne som repræsentative på landsplan.

Det må understreges, at en elev med en lav score ikke nødvendigvis vil få problemer i gymnasiet eller på hf. Indtil videre kan ingen vide noget med sikkerhed om sammenhængen mellem resultaterne med læse- og staveprøven - og elevernes udbytte af deres gymnasiale uddannelse. Først når en egentlig prædiktionsundersøgelse er gennemført, vil resultaterne her kunne indgå i en begrundet vurdering af en given elevs sandsynlige udbytte af den gymnasiale uddannelse.


Elbro, C. & Arnbak, E. (2001). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. Færdigheder og fordelinger i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser. Første rapport fra en screening med "Læsetekster for gymnasium, hf mv." Undervisningsministeriet.

Elbro, C. (2004). Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf  – og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale
uddannelser. Anden rapport fra en screening med "Læsetekster for gymnasium, hf mv."
Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Undervisningsministeriet.