Carsten Elbro

Carsten Elbro

Professor

Aktuel forskning

CE's forskning handler om læsning og læsevanskeligheder og om metoder i anvendt sprogvidenskab især inden for psykolingvistik. Se også Center for Læseforsknings hjemmeside (http://laes.hum.ku.dk).
   CE er medlem af redaktionsudvalget for tidsskrifterne Scientific Studies of Reading og Annals of Dyslexia og af Mål og Mæles videnskabelige panel.

Nogle bøger

Læsevanskeligheder. 2. udgave, 2021. 400 sider. Hans Reitzel / Gyldendal. ISBN: 9788741263359. 
Læsning og læseundervisning. 3. udgave, 2014. 375 sider. Hans Reitzel / Gyldendal. ISBN: 9788741260679 (Klik på titlen for at gå til bogens hjemmeside)
Læseforståelse – indsigt og undervisning. Af Jane Oakhill, Kate Cain, og Carsten Elbro. 1. udg. feb. 2015 (216 sider) Forlaget Hans Reitzel / Gyldendal.
   Også på engelsk:
Understanding and Teaching Reading Comprehension: A handbook
. 2014. Routledge. (Klik på titlen for at gå til bogens hjemmeside)
Hold i virkeligheden. Statistik og evidens i uddannelse. Carsten Elbro og Mads Poulsen. Ca. 184 sider. Er udkommet på Hans Reitzels forlag, 2015.


Nogle forskningsprojekter

In Search of Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties in Chinese Hong Kong (Co-Investigator, PI: Connie Ho), Hong Kong Research Grants Council, #17614517. Sep. 2017-Dec. 2021.

An investigation of causal relationship between reading comprehension difficulties and inference abilities. (Co-investigator, PI: Yuhtsuen Tzeng), Taiwan. Taiwan Ministry of Science and Technology (MOST). Aug. 2017 - July 2020.

Enrichment of poor readers.  (Co-investigator, PI: Nicolai Kristensen, VIVE). Danmarks Frie Forskningsråd 1/4 2019-1/4 2023.

What is in ba, be, bi, bo, bu, etc.? A cross-linguistic study of verbal learning and blending (Co-Investigator, PI: Barbara Arfé). Department of Developmental and Social Psychology, University of Padova. 1/10 2019 – 31/12 2021.

Tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed. For Egmont Fonden sammen med Anna S. Gellert, 2020-2025.


Kurser

Læsning 1: Skriftsproglige færdigheder (læsning, stavning, skriftlig fremstilling)

Læsning 2; Skriftsproglige vanskeligheder (ordblindhed, sammensatte vanskeligheder, specifikke vanskeligheder med sprogforståelse)

Sprog og psykologi 2: Introduktion til psykolingvistik

ID: 11640