Test fra Københavnsundersøgelsen (1993 og frem)

Link til en række sprog- og læsestest med resultater fra begyndelsen af børnehaveklassen og begyndelsen af 1. klasse (hvor intet andet er anført):

http://www.laesevanskeligheder.gyldendal.dk/sprogtest.pdf (nyt vindue)

Testene ligger som en samlet pdf-fil, og der kan derfor ikke linkes direkte til de enkelte test. I stedet er der nedenfor angivet sidetal på de enkelte test i pdf-filen.

Test Sidetal
Bogstavbenævnelse 2
Forlydsgenkendelse 3-8
Produktivt ordforråd: Billedbenævnelse 9-12
Forlydsudeladelse 13
Hurtig, automatisk benævnelse (endnu ingen vejledende resultater for dansk) 14
Ordlæsning: 30 ord og 30 nye ord (1.-3. klasse) 15-25
Ordlæsning: 40 ord og 40 nye ord (fra ca. 3. klasse) 26-31

Tilbage til test-oversigten.