Hvad en læseunderviser har brug for at vide

Carsten Elbro

Forskningsresultater peger på, at fagkundskab er en lykke, ikke alene for underviserens tillid til sin egen metier, men i nok så høj grad for eleverne. Men der mangler stadig mange arbejder, hvis vi skal ud over gamle fordomme og nymodens kæpheste.


Elbro, C. (1995). Hvad en læseunderviser har brug for at vide. I: V. Boelt m.fl. (red.), Læsning. En antologi. Århus: Kvan.